highlight chords
You're [F]always on my mind [C7], all days and [Dm]all the time
You're [Am]everything [A#]to me, [F]bright the stars [C]to let me see.
You [F]touch me in my dreams [C7], we kiss in [Dm]every scenes.
I [A#]pray to be [F]with you through rainy [C], shine day.
I [F]love you till [C]I die, deep [Dm]as sea, wide [Am]as [A#]sky.The beauty of our
love [F]paints rainbows [Gm]everywhere [C]we go.
I [F]need you [C]all my life, [Dm]you're my [Am]hope, you're my pride.
In [A#]your arms I [C]find my heaven.
In [Am]your eyes [Dm]my sea and sky.
My [A#]love is [C7]all love [F]paradise
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Love Paradise

Kelly Chen / Trần Tuệ Lâm
You're [F]always on my mind [C7], all days and [Dm]all the time
You're [Am]everything [A#]to me, [F]bright the stars [C]to let me see.
You [F]touch me in my dreams [C7], we kiss in [Dm]every scenes.
I [A#]pray to be [F]with you through rainy [C], shine day.
I [F]love you till [C]I die, deep [Dm]as sea, wide [Am]as [A#]sky.The beauty of our
love [F]paints rainbows [Gm]everywhere [C]we go.
I [F]need you [C]all my life, [Dm]you're my [Am]hope, you're my pride.
In [A#]your arms I [C]find my heaven.
In [Am]your eyes [Dm]my sea and sky.
My [A#]love is [C7]all love [F]paradise

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com