highlight chords
Intro: (& Vòng hợp âm) [Cmaj7][Bm7]-[Am7][Gmaj7] x 2

Uyên Pím :
[Cmaj7] Lovin' [Bm7] you is [Am7] easy cause you're [Gmaj7] beautiful
[Cmaj7] Makin' love with [Bm7] you is [Am7] all I wanna [Gmaj7] do
[Cmaj7] Lovin' [Bm7] you is [Am7] more than just a [Gmaj7] dream come true
[Cmaj7] And everything that I [Bm7] do is [Am7] out of lovin' [Gmaj7] you
[Cmaj7] La la la la, [Bm7] la la la, [Am7] la la la la la lá [Gmaj7][Cmaj7] Do do do do [Bm7] do, há [Am7] ha ha há há [Gmaj7] há há

Và [Cmaj7] yêu anh , yêu anh em vẫn [Bm7] yêu nụ cười
Nụ [Am7] cười anh cho em ngàn ước [Gmaj7] mơ diệu kỳ
Và [Cmaj7] yêu anh , yêu anh em luôn [Bm7] yêu dịu dàng
Như [Am7] ngày anh đến cùng [Gmaj7] em

Boo (Rap):
Và [Cmaj7] bắt đầu từ đâu để cảm xúc dắt nhịp flow
Lần [Bm7] đầu anh nhìn thấy em thì đã như cá bị mắc câu
Nói [Am7] thật sẽ thật rất lâu để có thể nói những điều muốn nói
Như âm [Gmaj7] nhạc đường phố của anh nói thật viết thật nhưng bụng vẫn đói
Anh [Cmaj7] biết là em hằng ngày thức trắng đến canh năm
Hộp [Bm7] thư kết bạn trả lời của em mỗi ngày lên đến cả trăm
Anh [Am7] thấy tương lai chưa biết con đường sự nghiệp vẫn còn xa xăm 
Anh không thể [Gmaj7] mua cho em mọi thứ vì tiền trong túi chưa quá 300 ha
[Cmaj7] Đăm chiêu nhìn trời em như sao sáng đẹp tuyệt vời
Anh [Bm7] vẽ em bằng âm nhac nhưng không thể tả được hết bằng lời
[Am7] Đời luôn đắng cay anh vẫn nói đó là cuộc đời
Vẫn [Gmaj7] sợ rằng mình trắng tay và để người khác bước vào cuộc chơi nhưng mà

Park & Uyên Pím:
Hãy [Cmaj7] nói cho anh nghe đi giấc mơ đêm qua em [Bm7] đã mơ về
Hey em [Am7] đã mơ về ngày ngày ta cùng sánh [Gmaj7] vai đi hết con đường dài
[Cmaj7] Hãy xua đi bao lo sợ trong anh từng [Bm7] ngày từng ngày đã qua
Ohhh em [Am7] đã ước rằng mình, oh mah [Gmaj7] baby baby ….

Và [Cmaj7] yêu anh, yêu anh em vẫn [Bm7] yêu nụ cười
Nụ [Am7] cười anh cho em ngàn ước [Gmaj7] mơ diệu kỳ

[Cmaj7] No one else can [Bm7] make me feel
The [Am7] colors that you [Gmaj7] bring
[Cmaj7] Stay with me while we [Bm7] grow old
And [Am7] we will live each [Gmaj7] day in springtime
[Cmaj7] La la la la, [Bm7] la la la, 

Boo (Rap):
Và [Am7] nếu anh không như những mùa hoa còn bỏ lại
Xin [Gmaj7] bước lại gần hơn để đôi chân ko còn ngại
Để hơi [Cmaj7] ấm trên bờ vai ko còn nghe tiếng thở dài
Đêm [Bm7] đêm không còn lạnh dù chiếc áo thật mong manh
Và để [Am7] em lại nơi đó nơi có bầu trời trong xanh
Là một [Gmaj7] nơi không ai tìm thấy vì nơi đó trong tim [Cmaj7] anh

Uyên Pím:
Và [Cmaj7] yêu anh , yêu anh em vẫn [Bm7] yêu nụ cười
Nụ [Am7] cười anh cho em ngàn ước [Gmaj7] mơ diệu kỳ
Và [Cmaj7] yêu anh , yêu anh em luôn [Bm7] yêu dịu dàng
Như [Am7] ngày anh đến cùng [Gmaj7] em 
[Cmaj7][Bm7][Am7][Gmaj7] - [Cmaj7][Bm7][Am7][Gmaj7]


----------------


Verse 1:[Cmaj7] Lovin' [Bm7] you is [Am7] easy 'cause you're [Gmaj7] beautiful
[Cmaj7] Makin' love with [Bm7] you is [Am7] all I wanna [Gmaj7] do
[Cmaj7] Lovin' [Bm7] you is [Am7] more than just a [Gmaj7] dream come true
[Cmaj7] 'Cause everthing that I [Bm7] do is [Am7] out of lovin' [Gmaj7] you

Chorus: [Cmaj7] La la la la la, [Bm7] La la la la la
[Am7] La la la [Gmaj7] la la la la
[Cmaj7] Doo din doo din doo [Bm7] doo [Am7] Ah [Gmaj7] 

Bridge: [Am7] No one else [Bm7] can make me feel 
The [Am7] colors that you [Gmaj7] bring
[Am7] Stay with me while [Bm7] we grow old and
[Am7] we will [Bm7] live each [Cmaj7] day in springtime

Verse 2: [Cmaj7] 'Cause lovin' [Bm7] you has [Am7] made my life so [Gmaj7] beautiful
[Cmaj7] And every day of my [Bm7] life is [Am7] filled with lovin' [Gmaj7] you
[Cmaj7] Lovin' [Bm7] you I [Am7] see your soul come [Gmaj7] shinin' through
[Cmaj7] And every time that we [Gmaj7] oo I'm [Am7] more in love with [Gmaj7] you

Chorus:[Cmaj7] La la la la la, [Bm7] La la la la la
[Am7] La la la [Gmaj7] la la la la
[Cmaj7] Doo din doo din doo [Bm7] doo [Am7] Ah [Gmaj7] 

Bridge: [Am7] No one else [Bm7] can make me feel 
The [Am7] colors that you [Gmaj7] bring
[Am7] Stay with me while [Bm7] we grow old and
[Am7] we will [Bm7] live each [Cmaj7] day in springtime

Verse 3: [Cmaj7] 'Cause lovin' [Bm7] you is [Am7] easy 'cause you're [Gmaj7] beautiful
[Cmaj7] And every day of my [Bm7] life is [Am7] filled with lovin' [Gmaj7] you
[Cmaj7] Lovin' [Bm7] you I [Am7] see your soul come [Gmaj7] shinin' through
[Cmaj7] And every time that we [Gmaj7] oo I'm [Am7] more in love with [Gmaj7] you

Outro: [Cmaj7] Maya Maya [Bm7] Maya Maya [Am7] Maya Maya
[Gmaj7] Maya Maya [Cmaj7] La la la [Bm7] la [Am7] Ah [Gmaj7]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lovin' you

Minnie Riperton , Richard Rudolph
Intro: (& Vòng hợp âm) [Cmaj7][Bm7]-[Am7][Gmaj7] x 2

Uyên Pím :
[Cmaj7] Lovin' [Bm7] you is [Am7] easy cause you're [Gmaj7] beautiful
[Cmaj7] Makin' love with [Bm7] you is [Am7] all I wanna [Gmaj7] do
[Cmaj7] Lovin' [Bm7] you is [Am7] more than just a [Gmaj7] dream come true
[Cmaj7] And everything that I [Bm7] do is [Am7] out of lovin' [Gmaj7] you
[Cmaj7] La la la la, [Bm7] la la la, [Am7] la la la la la lá [Gmaj7][Cmaj7] Do do do do [Bm7] do, há [Am7] ha ha há há [Gmaj7] há há

Và [Cmaj7] yêu anh , yêu anh em vẫn [Bm7] yêu nụ cười
Nụ [Am7] cười anh cho em ngàn ước [Gmaj7] mơ diệu kỳ
Và [Cmaj7] yêu anh , yêu anh em luôn [Bm7] yêu dịu dàng
Như [Am7] ngày anh đến cùng [Gmaj7] em

Boo (Rap):
Và [Cmaj7] bắt đầu từ đâu để cảm xúc dắt nhịp flow
Lần [Bm7] đầu anh nhìn thấy em thì đã như cá bị mắc câu
Nói [Am7] thật sẽ thật rất lâu để có thể nói những điều muốn nói
Như âm [Gmaj7] nhạc đường phố của anh nói thật viết thật nhưng bụng vẫn đói
Anh [Cmaj7] biết là em hằng ngày thức trắng đến canh năm
Hộp [Bm7] thư kết bạn trả lời của em mỗi ngày lên đến cả trăm
Anh [Am7] thấy tương lai chưa biết con đường sự nghiệp vẫn còn xa xăm 
Anh không thể [Gmaj7] mua cho em mọi thứ vì tiền trong túi chưa quá 300 ha
[Cmaj7] Đăm chiêu nhìn trời em như sao sáng đẹp tuyệt vời
Anh [Bm7] vẽ em bằng âm nhac nhưng không thể tả được hết bằng lời
[Am7] Đời luôn đắng cay anh vẫn nói đó là cuộc đời
Vẫn [Gmaj7] sợ rằng mình trắng tay và để người khác bước vào cuộc chơi nhưng mà

Park & Uyên Pím:
Hãy [Cmaj7] nói cho anh nghe đi giấc mơ đêm qua em [Bm7] đã mơ về
Hey em [Am7] đã mơ về ngày ngày ta cùng sánh [Gmaj7] vai đi hết con đường dài
[Cmaj7] Hãy xua đi bao lo sợ trong anh từng [Bm7] ngày từng ngày đã qua
Ohhh em [Am7] đã ước rằng mình, oh mah [Gmaj7] baby baby ….

Và [Cmaj7] yêu anh, yêu anh em vẫn [Bm7] yêu nụ cười
Nụ [Am7] cười anh cho em ngàn ước [Gmaj7] mơ diệu kỳ

[Cmaj7] No one else can [Bm7] make me feel
The [Am7] colors that you [Gmaj7] bring
[Cmaj7] Stay with me while we [Bm7] grow old
And [Am7] we will live each [Gmaj7] day in springtime
[Cmaj7] La la la la, [Bm7] la la la, 

Boo (Rap):
Và [Am7] nếu anh không như những mùa hoa còn bỏ lại
Xin [Gmaj7] bước lại gần hơn để đôi chân ko còn ngại
Để hơi [Cmaj7] ấm trên bờ vai ko còn nghe tiếng thở dài
Đêm [Bm7] đêm không còn lạnh dù chiếc áo thật mong manh
Và để [Am7] em lại nơi đó nơi có bầu trời trong xanh
Là một [Gmaj7] nơi không ai tìm thấy vì nơi đó trong tim [Cmaj7] anh

Uyên Pím:
Và [Cmaj7] yêu anh , yêu anh em vẫn [Bm7] yêu nụ cười
Nụ [Am7] cười anh cho em ngàn ước [Gmaj7] mơ diệu kỳ
Và [Cmaj7] yêu anh , yêu anh em luôn [Bm7] yêu dịu dàng
Như [Am7] ngày anh đến cùng [Gmaj7] em 
[Cmaj7][Bm7][Am7][Gmaj7] - [Cmaj7][Bm7][Am7][Gmaj7]


----------------


Verse 1:[Cmaj7] Lovin' [Bm7] you is [Am7] easy 'cause you're [Gmaj7] beautiful
[Cmaj7] Makin' love with [Bm7] you is [Am7] all I wanna [Gmaj7] do
[Cmaj7] Lovin' [Bm7] you is [Am7] more than just a [Gmaj7] dream come true
[Cmaj7] 'Cause everthing that I [Bm7] do is [Am7] out of lovin' [Gmaj7] you

Chorus: [Cmaj7] La la la la la, [Bm7] La la la la la
[Am7] La la la [Gmaj7] la la la la
[Cmaj7] Doo din doo din doo [Bm7] doo [Am7] Ah [Gmaj7] 

Bridge: [Am7] No one else [Bm7] can make me feel 
The [Am7] colors that you [Gmaj7] bring
[Am7] Stay with me while [Bm7] we grow old and
[Am7] we will [Bm7] live each [Cmaj7] day in springtime

Verse 2: [Cmaj7] 'Cause lovin' [Bm7] you has [Am7] made my life so [Gmaj7] beautiful
[Cmaj7] And every day of my [Bm7] life is [Am7] filled with lovin' [Gmaj7] you
[Cmaj7] Lovin' [Bm7] you I [Am7] see your soul come [Gmaj7] shinin' through
[Cmaj7] And every time that we [Gmaj7] oo I'm [Am7] more in love with [Gmaj7] you

Chorus:[Cmaj7] La la la la la, [Bm7] La la la la la
[Am7] La la la [Gmaj7] la la la la
[Cmaj7] Doo din doo din doo [Bm7] doo [Am7] Ah [Gmaj7] 

Bridge: [Am7] No one else [Bm7] can make me feel 
The [Am7] colors that you [Gmaj7] bring
[Am7] Stay with me while [Bm7] we grow old and
[Am7] we will [Bm7] live each [Cmaj7] day in springtime

Verse 3: [Cmaj7] 'Cause lovin' [Bm7] you is [Am7] easy 'cause you're [Gmaj7] beautiful
[Cmaj7] And every day of my [Bm7] life is [Am7] filled with lovin' [Gmaj7] you
[Cmaj7] Lovin' [Bm7] you I [Am7] see your soul come [Gmaj7] shinin' through
[Cmaj7] And every time that we [Gmaj7] oo I'm [Am7] more in love with [Gmaj7] you

Outro: [Cmaj7] Maya Maya [Bm7] Maya Maya [Am7] Maya Maya
[Gmaj7] Maya Maya [Cmaj7] La la la [Bm7] la [Am7] Ah [Gmaj7]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn