1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lúa Chín Đầy Đồng

Sơn Dương

Nguồn: catruong.com