1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lúa mùa duyên thắm

Cuộn trang

Chiều dần [Am] rơi sau mái [C] đồi ánh trăng buông lả [Am] lơi Nhịp chày [Dm] rơi như tiếng [G] ca thiết tha xây cuộc [Am] đời Làng thôn [F] tôi mừng hát [Am] vui mùa lúa lên màu [F] tươi Hát lúa [Am] thơm vị thấm bao mồ [G] hôi Và sớm [C] hôm ra sức ta cày [G] xới Mừng đêm [Am] nay bông lúa [C] vàng thắm tươi vui miền [Am] Nam Nhịp hò [Dm] khoan cô gái [G] ngoan hát vang lên dịu [Am] dàng Hò hò [F] khoan rằng chúng [Am] em là gái sông Cửu [F] Long Cày cấy [Am] mong mùa tốt cho nhiều [G] bông Gạo trắng [C] trong mà nên duyên [Am] mặn nồng Đây giòng Cửu [C] Long nước [Am] về mát lòng nhà [Dm] nông Vui đời no [G] ấm lúa [E7] mùa mến người lập [Am] công Lúa thắm vàng đầy [E7] đồng Người [G] sống với tình mặn [Dm] nồng Như cùng [G] nhau xây tình yêu sông [C] núi Tô màu [E7] cho nước Việt ngày thêm [Am] tươi Kìa trăng soi bông lúa [C] vàng gió reo vui miền [Am] Nam Đồng mênh [Dm] mang cô gái [G] ngoan hát vang lên dịu [Am] dàng Này ai [F] ơi miền nước [Am] tôi ruộng lúa bờ [F] đê Người sống [Am] vui tình thắm vươn hồn [G] quê Gạo trắng [E7] trong mà nên duyên hẹn [Am] thề

Video hướng dẫn