1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lưu đày

Cuộn trang

Triền [Am] miên giông [C] bão biển đông thét [Am] gào Cuốn [G] đi cánh hoa [E] đào dạt [G] trôi nơi [Am] nao [G][Am][G][Am] Trùng [Am] dương như [C] khóc như [Dm] than cho đàn con Biển [Am] sâu là mộ chôn, con [Dm] ơi ôi đọan [Am] trường [G][Am][G][Am] Trời [Am] đêm sao rơi nước [F] mắt ôi long [G] lanh Khổ [Dm] đau không vơi tóc [F] đã phai màu [Am] xanh Xa [Dm] nhau mãi từ [Am] đây chia [E7] ly mãi tư [Am] đây Yêu [G] thương và nhung [E7] nhớ dâng tràn [Am] đầy [G][Am][G][Am] Sương [Am] bao phủ [G] đầy trên [Dm] quê hương khổ [Am] ải Yên [Em] vui giờ đổi lấy lầm than [Am] kiếp đọa đầy Mịt mờ hôm [Dm] nay nào ai biết tương [C] lai Còn [Em] sống tôi còn khóc tôi còn [Am] thương quê hương tôi Còn [Em] sống anh còn nhớ anh còn [Am] thương em ơi Còn [Em] sống ba còn nhớ ba còn [Am] thương con ơi [G][Am][G][Am]

Video hướng dẫn