1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lý cây đa

Cuộn trang

Trèo [G] lên quan [Am] dốc ngồi [F] gốc ối a cây đa Rằng tôi lý ối a cây [F] đa, rằng tôi ý ối a cây đa Ai [G] xui ôi à tính [C] tang tình rằng [F] Cho đôi mình [C] gặp xem hội cái đêm trăng [Bb] rằm Rằng tôi [G] lý ối a cây [F] đa, rằng tôi lý ối a cây đa Chẻ [G] tre đan [Am] nón kìa [F] nón ối a ba tầng Rằng tôi lý ối tầng ba [F] tầng, tôi lý ối tầng ba tầng Ai [G] sui ôi à tính [C] tang tình rằng [F] Cho cô mình [C] đội xem hội cái đêm trăng [Bb] rằm Rằng tôi [G] lý ối a sáng [F] trăng, rằng tôi lý ối a sáng trăng Vải [G] nâu may [Am] áo kìa [F] áo ối a năm tà Rằng tôi lý ối viền năm [F] tà, rằng tôi lý ối viền năm tà Ai [G] sui ôi à tính [C] tang tình rằng [F] Cho anh chàng [C] mặc xem hội cái đêm trăng [Bb] rằm Rằng tôi [G] lý ối a tháng [F] giêng, rằng tôi lý ối a tháng giêng

Video hướng dẫn