1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lý chiều chiều

Cuộn trang

Chiều [Cm] chiều ra [F] đứng …tây lầu [Cm] tây Tây lầu [F] tây thấy cô tang tình mà gánh [Am] nước Tưới cây tưới cây ngô [F] đồng [Bb] Ai í xui trong [G] lòng trong lòng tôi [Cm] thương Thương [Am] cô tưới cây ngô [F] đồng Đêm [Cm] dài ôi [F] nhớ … nhớ nhung người [Cm] xa Ôi người [F] xa lá thu rơi rụng mà mong [Am] nhớ Nhớ ai nhớ ai mong [F] chờ [Bb] Ơ ớ ơ .. mong [G] chờ trong lòng tôi [Cm] thương Thương [Am] cô tưới cây ngô [F] đồng

Video hướng dẫn