highlight chords
Cóc [Dm] chết nàng Nhái mồ côi bấy lâu 
Chàng [F] Hiu nó bèn đi [Dm] hỏi, 
Nhái lắc đầu nàng lại chẳng [Gm] ưng 
Lắc đầu hổng ưng! 
Con [Dm] Ếch ngồi ở sau [Gm] lưng 
Nó [F] kêu là kêu cái [Dm] "Ẹo!" (Cái "Ẹo"! )
Biểu [F] ưng, cái ưng cho [C] rồi ! Cái ưng cho rồi 
Bậu chờ [Gm] ai, chớ ai chờ [Dm] bậu 
Chớ bậu làm [Gm] sao lấy chồng chẳng ham ?! 
Cóc [Dm] chết nàng Nhái buồn than, (liền) để tang 
Chàng [F] hiu nó liền an [Dm] ủi, 
Nhái ngỡ ngàng lòng dạ ngổn [Gm] ngang 
Thấy mà xốn xang 
Con [Dm] Ếch ngồi ở trong [Gm] hang, 
Nó [F] kêu, là kêu cái [Dm] "Wợch" (cái "Wợch" )
Biểu [F] ưng, cái ưng cho [C] rồi! 
Hãy ưng cô [Dm] nàng Tịnh tình [Gm] tang ớ tang tình [Dm] tịnh
Tịnh tình [Gm] tang ớ tang tình tang [Dm]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lý con cóc

Dân ca
Cóc [Dm] chết nàng Nhái mồ côi bấy lâu 
Chàng [F] Hiu nó bèn đi [Dm] hỏi, 
Nhái lắc đầu nàng lại chẳng [Gm] ưng 
Lắc đầu hổng ưng! 
Con [Dm] Ếch ngồi ở sau [Gm] lưng 
Nó [F] kêu là kêu cái [Dm] "Ẹo!" (Cái "Ẹo"! )
Biểu [F] ưng, cái ưng cho [C] rồi ! Cái ưng cho rồi 
Bậu chờ [Gm] ai, chớ ai chờ [Dm] bậu 
Chớ bậu làm [Gm] sao lấy chồng chẳng ham ?! 
Cóc [Dm] chết nàng Nhái buồn than, (liền) để tang 
Chàng [F] hiu nó liền an [Dm] ủi, 
Nhái ngỡ ngàng lòng dạ ngổn [Gm] ngang 
Thấy mà xốn xang 
Con [Dm] Ếch ngồi ở trong [Gm] hang, 
Nó [F] kêu, là kêu cái [Dm] "Wợch" (cái "Wợch" )
Biểu [F] ưng, cái ưng cho [C] rồi! 
Hãy ưng cô [Dm] nàng Tịnh tình [Gm] tang ớ tang tình [Dm] tịnh
Tịnh tình [Gm] tang ớ tang tình tang [Dm]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com