1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lý con cóc

Cuộn trang

Cóc [Dm] chết nàng Nhái mồ côi bấy lâu Chàng [F] Hiu nó bèn đi [Dm] hỏi, Nhái lắc đầu nàng lại chẳng [Gm] ưng Lắc đầu hổng ưng! Con [Dm] Ếch ngồi ở sau [Gm] lưng Nó [F] kêu là kêu cái [Dm] "Ẹo!" (Cái "Ẹo"! ) Biểu [F] ưng, cái ưng cho [C] rồi ! Cái ưng cho rồi Bậu chờ [Gm] ai, chớ ai chờ [Dm] bậu Chớ bậu làm [Gm] sao lấy chồng chẳng ham ?! Cóc [Dm] chết nàng Nhái buồn than, (liền) để tang Chàng [F] hiu nó liền an [Dm] ủi, Nhái ngỡ ngàng lòng dạ ngổn [Gm] ngang Thấy mà xốn xang Con [Dm] Ếch ngồi ở trong [Gm] hang, Nó [F] kêu, là kêu cái [Dm] "Wợch" (cái "Wợch" ) Biểu [F] ưng, cái ưng cho [C] rồi! Hãy ưng cô [Dm] nàng Tịnh tình [Gm] tang ớ tang tình [Dm] tịnh Tịnh tình [Gm] tang ớ tang tình tang [Dm]

Video hướng dẫn