1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lý con sáo Bạc Liêu

Cuộn trang

Rồi [Em] thì sáo cũng sang [A] sông Bỏ trong dĩ [B7] vãng tấm lòng mồ [Em] côi Bạc [G] Liêu cùng với qua [Em] mùi Nhớ thương em [D] bậu khóc [B7] mùi một [Em] phen. À [A] ơi à à [Em] ơi Trời [G] mưa lâm râm ướt dầm bông [Em] soái Bậu [G] đi lấy chồng sao chẳng [A] nói qua [B7] hay. Trách chi câu thề khi nào cậu quay nõ á [Em] quay Thì hoa với [Bm] bậu [A] mới đứt dây cang [Em] thường Mà nay con [D] sáo sang sông Sáo sang sông [B7] rộng theo người dưng về xứ [Em] xa. Rồi [Em] thì sáo cũng bay [A] xa Bỏ trên bến [B7] nước tiếng ca buồn [Em] hiu Vàng [G] trôi [A] chẳng tiếc chi [Em] nhiều Tiếc thương em [D] bậu chín [B7] chiều ruột [Em] đau. À [A] ơi à à [Em] ơi Trời [G] mưa lâm râm ướt dầm bông [Em] soái Bậu [G] đi lấy chồng sao chẳng [A] nói qua [B7] hay. Gió đưa con [G] sầu lên bờ bù [B7] non bù nước khóc [Em] than Vì chân lẻ [Bm] bạn [A] mới ốm o cung [Em] đàn Tình bậu không [D] muốn mang Gió lay bông [B7] tràm đêm nằm nghe sầu thắt [Em] gan. Ai [Em] đem cái kìa con [A] sáo nó sang [Em] sông Để [G] cho cái kìa con [A] sáo sổ [B7] lồng bay [Em] xa.

Video hướng dẫn