1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lý con sáo sang sông

Cuộn trang

[Am] ơ ợ ơ. Ai xui mà con sáo cái nó sang sông cái nó sang sông ơ ơ. Cho [D] nên cái mà con sáo ợ ơ ợ ơ sổ [Am] lồng cái kìa bay [C] xa Cái kìa bay [D] xa, cái lý sông [Am] mã, cái lý xàng [A] xê Đôi ta [Am] về thành thị [C] ơi sáo bay [D] ơi Ợ [Am] ơ ợ ơ. Ai xui mà con sáo cái nó sang sông cái nó sang sông ơ ơ. Cho [D] nên cái mà con sáo ợ ơ ợ ơ sổ [Am] lồng cái kìa bay [C] xa Cái kìa bay [D] xa, cái lý sông [Am] mã, cái lý xàng [A] xê Đôi ta [Am] về thành thị [C] ơi sáo bay [D] ơi

Video hướng dẫn