1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lý Đất Giồng

Cuộn trang

[Am]Trên đất giồng mình trông khoai[F] lang [Am]Trên đất giồng mình trông dưa[F] gang Sớm [Am]mai em gánh nước bên[C] đàng Khéo tay mà chăm [Am]bón Cho mầm cho mầm đậu [Dm]lên tang tình tang tính tình tang......... [E]tang tình tang tính tình tang[Am] ........... Trên đất giồng mình chờ đợi [F]ai [Am]nghe tiếng hò mà lòng trộm [F]thương Hỡi[Am] cô gánh nước bên[C] đàng Còn bao là bao gánh[Am] nữa Để [G]qua là qua gánh [Am]dùm tang [E]tình tang tính tình[Am] tang [E]tang tính tình là tình tính [Am]tang [Am]Trên cách đồng chỉ một mình [F]anh [Am]Thương với chờ là chờ đợi [F]ai Khổ [Am]thân con khỉ nó ở[C] lùm Đất không mà lo[Am] cuốc Lo dòm lo dòm người[Dm] ta tang tình tang tính tình tang [E]tang tình tang tính tình tang [Am]............. nghe gió về là về mênh [F]mang [Am]nghe gió về là về thênh[F] thang gió[Am] đưa gió đẩy tình[C] thương đừng nghe em mắc [Am]cỡ tính [G]em thì hay bắt đền[Am] [E]tang tình tang tính tình [Am]tang [E]tang tính tình là tình tính tang[Am] trên đất giồng mình cùng trồng [F]khoai [Am]trên đất giồng mình cùng trồng [F]dưa sớm [Am]mai ta gánh nước bên[C] đàng khéo tay cùng nhau chăm bón[Am] [E]tang tính tình là tình tính [Am]tang nghe gió về gợi niềm yêu[F] thương [Am]bao thánh ngày tình mình bên [F]nhau gió[Am] ơi gió hãy cùng[C] ta hòa lên bài ca muôn [Am]thuở giúp [G]đôi tình nhân suốt[Am] đời em[E] đềm hạnh phúc bền[Am] lâu [E]ta ước thề trọn đòi bên [Am]nhau

Video hướng dẫn