1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ly rượu tương phùng

Cuộn trang

Bạn hiền tôi [Am] ơi xa cách [Em] nhau đã từ [Am] lâu rồi Gặp lại nhau [G] đây trái đất [C] tròn, phải vậy [Am] không anh? Hữu duyên là [Dm] đây, thiên [F] lý năng tương [Am] ngộ [G] Ly rượu tương [C] phùng này mời [Em] anh trong tình đệ [Am] huynh Đời hơn [G] ta, hơn tiền hơn [C] bạc ta hơn [Dm] đời có tấm [C] lòng [Em] Đời hơn [G] ta hơn tiền hơn [C] bạc ta hơn [Em] đời có cái [Am] say Ai hơn bọn [C] mình được chữ [Am] tình Bạn hiền tôi [Am] ơi, tôi đến [Em] đây hơn mười [Am] năm rồi Đời càng gian [G] truân đã khiến [C] mình ngày càng [Am] xa nhau Chúng ta gặp [Dm] may, mới [F] có đêm hôm [Am] này [G] Vui trọn đêm [C] này, mừng ngày [Em] anh em gặp lại [Am] nhau

Video hướng dẫn