1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lý tình tang (Đưa em về quê mẹ)

Cuộn trang

[Gm] Tôi hát bài ngày nào chia tay Nghe tiếng nàng ngàn lời kêu [Gm]than Trách ai nỡ bắt nàng [F] đi Chàng mang thanh kiếm [Bb] gãy Bước đi mà đau đớn [Gm] lòng Tang [Dm] tình tang tính tình [Gm] tang [F] Tang tính tình là tình tính [Gm] tang Chiến [Gm] tranh gieo rắc cung [Bb] sầu Lỡ duyên mà đôi [F] lứa Nên đành nên đành lìa [Cm] tan Tang [Bb] tình tang tính tính [Cm] tang

Video hướng dẫn