highlight chords
1. [Dm] Ai ai cũng chê tôi nghèo khó
Nên tôi sống cô đơn một xó
Thật [C] xa cuộc [Bb] đời.
[Dm] Tôi đâu muốn ganh đua người hỡi
Tôi chỉ muốn an thân mà thôi
Vì [C] sao người [Bb] cười.
ĐK1:
[Dm] Hãy nhắm mắt hãy [Bb] quên tôi đi
[Dm] Chớ thắc mắc chớ [Bb] nên khinh khi
[Dm] Những phú quý hãy [Bb] enjoy đi
Đừng [Gm] ghét tôi làm [A7] chi.
2. [Dm] Tôi đâu có xin ai điều chi
Tôi van hãy cho tôi đường đi
Dù [C] buồn tênh, dù [Bb] gập ghềnh.
[Dm] Tôi đi hết gian lao dù khó
Lêu bêu kín tương lai nào đó
Dù [C] xa dù [Bb] gần.
ĐK2:
[Dm] Nếu có sống, sống [Bb] không van xin
[Dm] Nếu có chết, chết [Bb] trong quang vinh
[Dm] Nếu có nói, nói [Bb] trong con tim
Leave [Gm] me a [A7] alone.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mặc kệ tôi

Dino Phạm Hoàng Dzũng
1. [Dm] Ai ai cũng chê tôi nghèo khó
Nên tôi sống cô đơn một xó
Thật [C] xa cuộc [Bb] đời.
[Dm] Tôi đâu muốn ganh đua người hỡi
Tôi chỉ muốn an thân mà thôi
Vì [C] sao người [Bb] cười.
ĐK1:
[Dm] Hãy nhắm mắt hãy [Bb] quên tôi đi
[Dm] Chớ thắc mắc chớ [Bb] nên khinh khi
[Dm] Những phú quý hãy [Bb] enjoy đi
Đừng [Gm] ghét tôi làm [A7] chi.
2. [Dm] Tôi đâu có xin ai điều chi
Tôi van hãy cho tôi đường đi
Dù [C] buồn tênh, dù [Bb] gập ghềnh.
[Dm] Tôi đi hết gian lao dù khó
Lêu bêu kín tương lai nào đó
Dù [C] xa dù [Bb] gần.
ĐK2:
[Dm] Nếu có sống, sống [Bb] không van xin
[Dm] Nếu có chết, chết [Bb] trong quang vinh
[Dm] Nếu có nói, nói [Bb] trong con tim
Leave [Gm] me a [A7] alone.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com