1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mặc kệ tôi

Cuộn trang

1. [Dm] Ai ai cũng chê tôi nghèo khó Nên tôi sống cô đơn một xó Thật [C] xa cuộc [Bb] đời. [Dm] Tôi đâu muốn ganh đua người hỡi Tôi chỉ muốn an thân mà thôi Vì [C] sao người [Bb] cười. ĐK1: [Dm] Hãy nhắm mắt hãy [Bb] quên tôi đi [Dm] Chớ thắc mắc chớ [Bb] nên khinh khi [Dm] Những phú quý hãy [Bb] enjoy đi Đừng [Gm] ghét tôi làm [A7] chi. 2. [Dm] Tôi đâu có xin ai điều chi Tôi van hãy cho tôi đường đi Dù [C] buồn tênh, dù [Bb] gập ghềnh. [Dm] Tôi đi hết gian lao dù khó Lêu bêu kín tương lai nào đó Dù [C] xa dù [Bb] gần. ĐK2: [Dm] Nếu có sống, sống [Bb] không van xin [Dm] Nếu có chết, chết [Bb] trong quang vinh [Dm] Nếu có nói, nói [Bb] trong con tim Leave [Gm] me a [A7] alone.

Video hướng dẫn