highlight chords
				            .]Step right this way! 

                   
Roll up, roll up for the mystery tour 
                   
Roll up, roll up for the mystery tour 
                                 
Roll up (And that"s an invitation), roll up for the mystery tour 
                               
Roll up (To make a reservation), roll up for the mystery tour 
                           
The magical mystery tour is waiting to take you away 
             
Waiting to take you away 


                   
Roll up, roll up for the mystery tour 
                   
Roll up, roll up for the mystery tour 
                                   
Roll up (We"ve got everything you need), roll up for the mystery tour 
                                
Roll up (Satisfaction guaranteed), roll up for the mystery tour 
                          
The magical mystery tour is hoping to take you away 
            
Hoping to take you away 
 

       
Mystery trip 
 

                  
Aaaah... the magical mystery tour 
                   
Roll up, roll up for the mystery tour 
                                 
Roll up (And that"s an invitation), roll up for the mystery tour 
                               
Roll up (To make a reservation), roll up for the mystery tour 
                          
The magical mystery tour is coming to take you away 
            
Coming to take you away 
                          
The magical mystery tour is dying to take you away 
                   
Dying to take you away, take you today 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Magical mystery - The Beatles

				            .]Step right this way! 

                   
Roll up, roll up for the mystery tour 
                   
Roll up, roll up for the mystery tour 
                                 
Roll up (And that"s an invitation), roll up for the mystery tour 
                               
Roll up (To make a reservation), roll up for the mystery tour 
                           
The magical mystery tour is waiting to take you away 
             
Waiting to take you away 


                   
Roll up, roll up for the mystery tour 
                   
Roll up, roll up for the mystery tour 
                                   
Roll up (We"ve got everything you need), roll up for the mystery tour 
                                
Roll up (Satisfaction guaranteed), roll up for the mystery tour 
                          
The magical mystery tour is hoping to take you away 
            
Hoping to take you away 
 

       
Mystery trip 
 

                  
Aaaah... the magical mystery tour 
                   
Roll up, roll up for the mystery tour 
                                 
Roll up (And that"s an invitation), roll up for the mystery tour 
                               
Roll up (To make a reservation), roll up for the mystery tour 
                          
The magical mystery tour is coming to take you away 
            
Coming to take you away 
                          
The magical mystery tour is dying to take you away 
                   
Dying to take you away, take you today 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com