1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Magnificat 1

Lm. Hoàng Diệp

Nguồn: thanhcavietnam.net