1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Magnificat (Linh hồn tôi)

Lm. Kim Long
Nguồn: thanhcavietnam.net