1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mãi cho em mùa xuân

Cuộn trang

1. Rồi [C] mùa xuân sẽ đến như em [Em] đã mong chờ [F] Thắp lên niềm vui đến mọi [G] người Và [C] bình minh rạng rỡ, gởi lên [Em] bao ước mơ [F] Mắt em thôi thơm nồng đắm [G] say 2. Rồi [C] tình yêu như nắng hôn lên [Em] má em hồng [F] Biết bao lần em đã thầm [G] mơ Người [C] tình như khói mây dần [Em] chiều ngủ say Rồi cho [Am] em tình yêu ngất [G] ngây ĐK: Mãi cho [C] em mùa xuân, mãi cho [F] em tình yêu Mãi cho [Dm] em ước mơ, mãi cho [G] em lời ru Mãi cho [C] em mùa xuân, mãi cho [F] em bình minh Mãi cho [Dm] em đấm say, mãi cho [G] em tình yêu oh [F] oh [G] oh 3. Kìa [C] mùa xuân sẽ đến như em [Em] đã mong chờ [F] Thắp lên niềm vui đến mọi [G] người Và [C] bình minh rạng rỡ, gởi lên [Em] bao ước mơ [F] Mắt em thôi thơm [G] nồng đắm [C] say

Video hướng dẫn