1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mái đình làng biển

Cuộn trang

1. [Am] Thi gan cùng tuế nguyệt Bao lâu bao lâu [C] rồi Mái đình xưa làng [Am] biển Thêng thênh thênh thênh một góc [C] trời ĐK: Những [Am] thăng trầm thời [Dm] gian Đã ghi tạc hình [Am] bóng Nét [C] chạm trổ phượng [Dm] long Uốn [Am] lượn tựa mây [E7] sóng Gửi vào [Dm] đây vào đây vui buồn người [C] Việt Gửi vào [Dm] đây, vào đây tâm hồn người Việt ư [E7] hứ Đâu [G] trúc mai sân [C] đình đâu [G] dáng ai ưa [Em] nhìn Đậm [G] lòng tôi câu [C] hát ư ư [G] người [Am] xinh 2. [Am] Vây quang nhịp trống chèo Ai trao duyên ai vô [C] tình Nên còn đây lời [Am] hẹn Trăm non một góc [C] đình * Ơi vút cong mái [E7] đình ơi nước non ân tình Hồn [G] Việt Nam như [C] thế, ư ư ... [E7] thuở bình [Am] minh

Video hướng dẫn