1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mai kia hòa bình

Cuộn trang

1. [Dm] Rồi ngày mai kia hoà [C] bình trở [Dm] về Rồi ngày mai kia hoà [C] bình trở [Gm] về [Am] Quê mình sống [Bb] lại ngày [A7] vui đồng xanh [Dm] lúa mới [Am] Hoa vàng trổ [Bb] đầy, bờ [A7] tre rợp bóng mát Mẹ [C] ta không còn mắt [F] lệ nhạt nhoà Các [Gm] em bắt [Dm] đầu đến [C] trường vui [F] đùa học hành Và cô thôn [Am] nữ mỉm [C] miệng cười [Dm] xinh. [Dm] Rồi ngày mai kia hoà [C] bình trở [Dm] về Rồi ngày mai kia hoà [C] bình trở [Gm] về [Am] Trên giòng sông [Bb] hiền, đò [A7] em nhẹ khua mái [Dm] đẩy [Am] Câu hò êm [Bb] đềm gợi [A7] thương người viễn khách Đò [C] em con đò dân [F] tộc hoà bình Cây [Gm] đa bến [Dm] cũ vẫn [C] đợi vẫn [F] chờ người về Hò khoan khoan [Am] hỡi khoan [C] hò khoan [Dm] khoan. ĐK: [Dm] Ôi này [Am] là quê [Dm] hương đã rạng [Gm] lên yêu thương hoà bình Đất [Dm] nước hữu tình gió [Gm] trăng hiền [Dm] lành Núi [C] rộng sông [F] dài muôn [Gm] đời hoa [A7] gấm [Dm] Ơi này [Am] bài tình [Dm] ca hát từ [Gm] trong tim ta rạng ngời Tiếng [F] hát đậm đà gửi [Dm] trao mặn mà Gái [C] trai trẻ già vui [F] hát tình [Dm] ca. 2. [Dm] Rồi ngày mai kia hoà [C] bình trở [Dm] về Rồi ngày mai kia hoà [C] bình trở [Gm] về [Am] Trên đường xuyên [Bb] Việt ngựa [A7] xe ngược xuôi [Dm] nối tiếp [Am] Đi về khắp [Bb] miền người [A7] qua lại đưa đón Về [C] thăm thăm bạn, thăm [F] bè ngày nào, Quê [Gm] cha đất [Dm] tổ, những [C] anh, những [F] chị, họ hàng Người thương năm [Am] cũ chưa [C] lần sang [Dm] ngang. [Dm] Rồi ngày mai kia hoà [C] bình trở [Dm] về Rồi ngày mai kia hoà [C] bình trở [Gm] về [Am] Xuân lại trở [Bb] về đầu [A7] năm bà con [Dm] chúc tết [Am] Cây cành thêm [Bb] lộc và [A7] hoa nở thơm ngát Lời [C] vui hai họ giao [F] thề đời đời Miếng [Gm] cau miếng [Dm] trầu bắt [C] một nhịp [F] cầu Chờ ngày ngựa [Am] anh đi [C] trước võng nàng theo [Dm] sau.

Video hướng dẫn