1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mãi mãi con chọn Ngài

Cuộn trang

ĐK: [Am] Mãi mãi con chọn [Dm] ngài [E7] lạy [Am] Chúa Mãi mãi con chọn ngài lạy [Am] Chúa Vì chính Ngài đã chọn [Dm] con Chọn [G] con từ muôn [E] thủa xa [Am] vời Chọn [G] con làm ngôn sứ cho [C] Ngài Chọn [E7] con thành muối men cho [Am] đời Mãi mãi con chọn [Dm] Ngài [E7] lạy [Am] Chúa 1. [Am] Không chê con là người hèn [F] yếu Không khinh [Dm] con là kẻ tội [G] lỗi Chúa vẫn yêu [C] con và ngày hôm [E7] nay Ngài chọn [Am] con 2. Con trao thân đời con nhỏ [F] bé Xin tri [Dm] ân tình ngài khôn [G] ví Quyết bước theo [C] Ngài chọn ngài mãi [E7] mãi chỉ ngài [Am] thôi 3. [Am] Muôn thương đau ngày mai sẽ [F] tới Hay muu [Dm] toan ngầm giăng muôn [G] lối Nhưng muốn tín [C] trung chọn ngài mãi [E7] mãi chỉ ngài [Am] thôi

Video hướng dẫn