1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mãi mãi mùa thu

thơ Lê Hân - nhạc Vĩnh Điện
Nguồn: saigonocean.com