Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mai Mình Xa

Cuộn trang
Tone chuan B. [C]apo 4 choi G
Điệu Palm mute
Intro: [G] [Em] [C] [Dadd9]
Lời bài hát:
Ngày mai em [G] đi rồi

Sao không ngồi [Em] lại để thấu bồi hồi

Ngày mai em [C] đi rồi

Về thành phố [Dadd9] mới hai nơi hai người
 
Ngày mai đông [G] sang này

Anh sẽ làm [Em] gì không em hằng ngày

Ngày mai thu [C] hao gầy

Anh đốt đầu cuộn [Dadd9] giấy
 
Dk:
Mình sẽ thành [G] ai sau bước đi

Mình sẽ buồn sẽ [Em] nếm sầu bi

Ta sẽ khác, [C] mây theo gió [Dadd9] ngàn
 
Mình sẽ gặp ai [G] đó giống ta

Mình sẽ dần quên [Em] mất lời ca

Ghì môi [C] nhau, không nói [Dadd9] ra

Mai mình [G] xa
 
Ngày mai anh [G] đi rồi

Đã lâu từ [Em] khi có chút bồi hồi

Mai anh [C] đi rồi

Về thành phố [Dadd9] ấy nơi em nên người
 
Ngày mai đông [G] sang này

Vết nứt thời [Em] gian trên da đoạ đầy

Liệu thu có [C] đong đầy

Anh đốt đầu cuộn [Dadd9] giấy
 
Mình sẽ thành [G] ai sau bước đi

Mình sẽ buồn sẽ [Em] nếm sầu bi

Ta sẽ khác, [C] mây theo gió [Dadd9] ngàn
 
Mình sẽ gặp ai [G] đó giống ta

Mình sẽ dần quên [Em] mất lời ca

Ghì môi [C] nhau, không nói [Dadd9] ra
 
[G] Ai rồi cũng sẽ khác

[Em] Đời ta chẳng vô hạn

[C] Rồi ta sẽ ngoái sau

[Dadd9] Vẽ lại cảm xúc ban đầu
 
[G] Ai rồi cũng sẽ khác

[Em] Như mây mãi trôi dạt

[C] Rồi ta sẽ ngoái sau

[Dadd9] Hy vọng rằng
 
Mình sẽ gặp ai [G] đó giống ta

Mình sẽ chẳng quên [Em] hết lời ca

Ghì môi [C] nhau, không nói [Dadd9] ra
 
----- Lên 1/2 tone lặp lại DK ----
 
Mình sẽ thành [Ab] ai sau bước đi

Mình sẽ buồn sẽ [Fm] nếm sầu bi

Ta sẽ khác, [C#] mây theo gió [D#add9] ngàn
 
Mình sẽ gặp ai [Ab] đó giống ta

Mình sẽ dần quên [Fm] mất lời ca

Ghì môi [C#] nhau, không nói [D#add9] ra

Mai mình [Ab] xa.