Mai Mình Xa

≣≣
Tone chuan B. [C]apo 4 choi G
Điệu Palm mute
Intro: [G] [Em] [C] [Dadd9]
Lời bài hát:
Ngày mai em [G] đi rồi
Sao không ngồi [Em] lại để thấu bồi hồi
Ngày mai em [C] đi rồi
Về thành phố [Dadd9] mới hai nơi hai người
 
Ngày mai đông [G] sang này
Anh sẽ làm [Em] gì không em hằng ngày
Ngày mai thu [C] hao gầy
Anh đốt đầu cuộn [Dadd9] giấy
 
Dk:
Mình sẽ thành [G] ai sau bước đi
Mình sẽ buồn sẽ [Em] nếm sầu bi
Ta sẽ khác, [C] mây theo gió [Dadd9] ngàn
 
Mình sẽ gặp ai [G] đó giống ta
Mình sẽ dần quên [Em] mất lời ca
Ghì môi [C] nhau, không nói [Dadd9] ra
Mai mình [G] xa
 
Ngày mai anh [G] đi rồi
Đã lâu từ [Em] khi có chút bồi hồi
Mai anh [C] đi rồi
Về thành phố [Dadd9] ấy nơi em nên người
 
Ngày mai đông [G] sang này
Vết nứt thời [Em] gian trên da đoạ đầy
Liệu thu có [C] đong đầy
Anh đốt đầu cuộn [Dadd9] giấy
 
Mình sẽ thành [G] ai sau bước đi
Mình sẽ buồn sẽ [Em] nếm sầu bi
Ta sẽ khác, [C] mây theo gió [Dadd9] ngàn
 
Mình sẽ gặp ai [G] đó giống ta
Mình sẽ dần quên [Em] mất lời ca
Ghì môi [C] nhau, không nói [Dadd9] ra
 
[G] Ai rồi cũng sẽ khác
[Em] Đời ta chẳng vô hạn
[C] Rồi ta sẽ ngoái sau
[Dadd9] Vẽ lại cảm xúc ban đầu
 
[G] Ai rồi cũng sẽ khác
[Em] Như mây mãi trôi dạt
[C] Rồi ta sẽ ngoái sau
[Dadd9] Hy vọng rằng
 
Mình sẽ gặp ai [G] đó giống ta
Mình sẽ chẳng quên [Em] hết lời ca
Ghì môi [C] nhau, không nói [Dadd9] ra
 
----- Lên 1/2 tone lặp lại DK ----
 
Mình sẽ thành [Ab] ai sau bước đi
Mình sẽ buồn sẽ [Fm] nếm sầu bi
Ta sẽ khác, [C#] mây theo gió [D#add9] ngàn
 
Mình sẽ gặp ai [Ab] đó giống ta
Mình sẽ dần quên [Fm] mất lời ca
Ghì môi [C#] nhau, không nói [D#add9] ra
Mai mình [Ab] xa.
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)