1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mái tóc dạ hương

Cuộn trang

1. Từ [C] giã hoàng [F] hôn trong mắt [C] em Tôi [Am] đi tìm [F] những phố không [C] đèn Gió [Em] mùa thu sớm bao dư [F] vị Của [G7] chút ân [C] tình vương tóc [Dm] quen [G7] 2. Từng [C] bước lần [F] theo trăng viễn [C] khơi Trong [Am] đêm hồn [F] vương dáng ai [C] cười Tiếng [Em] cười như cõi thiên thu [F] lại Tiền [Dm] kiếp xưa [G7] nào em hé [C] môi ĐK: Rồi [F] đây trên những lối đi này Ta [Dm] sẽ cùng ai tay nắm [G7] tay Nhịp [C] chân lưu luyến mãi cung [Am] đàn Buồn [Dm] lắng chìm tâm tư đắm [G7] say 3. Dĩ [C] vãng nào [F] xanh trong như mắt [C] em Chao [Am] ôi! Màu [F] suối tóc buông [C] mềm Nét [Em] buồn khuê các hoen sương [F] phủ Nhạt [Dm] ánh sao [G7] ngàn bên dáng [C] xiên

Video hướng dẫn