1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mai trở lại Huế

Cuộn trang

1. Tôi chờ [C] anh trở về mơ [G] hội Tôi chờ [F] anh trên bến sông [C] xưa Con sông [Am] Hương nước trôi lững [G] lờ Tôi chờ anh trong những ngã nội [C] thành Tôi chờ anh trở về mơ [G] hội Tôi chờ [F] anh trên bến Kim [C] Long Con sông [Am] xưa nối tình An [G] Cựu Tôi chờ anh bến sóng vỗ Thuận [C] An [F] [C] Khi anh về tóc tôi giờ bạc [F] trắng Gia Hội [Dm] buồn, Bến Ngự khóc tang [Em] thương Nỗi đắng cay trong chuỗi ngày còn [Dm] lại Mặc cho [G] sông nước vẫn chảy đôi [C] dòng Tôi chờ [C] anh trở về mở [G] hội Câu hò [F] xưa ta nhớ Đông [C] Ba Bến Vân [Am] Lâu nối tình Vỹ [G] Dạ Cho hoàng hôn phủ kín những tóc [C] mơ 2. Tôi chờ [C] anh trở về mơ [G] hội Tôi chờ [F] anh trong nắng ban [C] mai Nắng Ba [Am] Vinh ấm người Thiên [G] Mụ Tôi chờ anh qua những bước đường [C] tình Tôi chờ [C] anh trở về mơ [G] hội Tôi chờ [F] anh trên dốc Nam [C] Giao Tóc ai [Am] bay bên trường Quốc [G] Học Tôi chờ anh bên Đồng Khánh sương [C] mù Khi anh về tóc tôi giờ bạc [F] trắng Gia Hội [Dm] buồn, Bến Ngự khóc tang [Em] thương Nỗi đắng cay trong chuỗi ngày còn [Dm] lại Mặc cho [G] sông nước vẫn chảy đôi [C] dòng Bao giờ [C] anh trở về mơ [G] hội Bao giờ [F] anh tới bến sông [C] Hương? Nơi quê [Am] xưa ta hò mái [G] đẩy Ơi à ơi! Anh trở lại quê [C] nhà [G] Khoan hò khoan anh trở lại quê [C] nhà

Video hướng dẫn