Mai Xa Rồi Nhớ Nhau Nhé

≣≣
Capo 2 
Tone [Am] 
 
Còn điều [F]gì chưa kịp nói, đừng để [Em]dành nữa bạn ơi 
Chỉ còn [Dm]vài phút mà thôi [Am]  
Nhìn thời [F]gian đang chậm trôi, chặn đường [Em]cùng nhau trải qua 
Giờ [Dm]là lúc rời xa [Am]  
 
Chia tay hôm [F]nay, tại sao ngày xưa [Em]ước vậy? 
Mà sao giờ mong [Dm]kéo dài 
[Am]Những ánh mắt ngây ngô gượng [F]cười 
Vì biết rằng sẽ [Em]nhớ bạn, ngày mai rồi rất [Dm]nhớ bạn [Am]  
 
Bạn ơi! Mình [F]nhớ về [Em]nhau 
Để mình cùng [Dm]giữ biết bao phút giây gần [Am]kề 
Dù sau có [F]bước về [Em]đâu 
Thì mình đừng [Dm]quên chúng ta vẫn luôn [Am]còn 
Một tình bạn đắm say 
[F]Lalala....[Em] [Dm] [Am]  
 
Chia tay hôm [F]nay, tạm xa rời một [Em]thói quen 
Mình cũng đừng buồn [Dm]đến vậy [Am]  
Nếu vẫn muốn vẫn trong tim [F]nhau 
Dù biết rằng sẽ [Em]nhớ bạn, ngày mai rồi rất [Dm]nhớ bạn [Am] 
 
Bạn ơi! Mình [F]nhớ về [Em]nhau 
Để mình cùng [Dm]giữ biết bao phút giây gần [Am]kề 
Dù sau có [F]bước về [Em]đâu 
Thì mình đừng [Dm]quên chúng ta vẫn luôn [Am]còn 
Một tình bạn đắm say 
[F]Lalala....[Em] [Dm] [Am]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)