highlight chords
[Em]o [C]oh [Am]o [G]oh [D]o oh
[Em]o [C]oh [Am]o [G]oh [D]o oh
Verse
(x3)
[Em]To [C]night [Am]you [G]'ll [D] call
We'll talk the way we always do
But still you won't say anything I want you to
And though your words
Are sweet they just can't ease my pain
Bridge
I [Am]guess I've [G]waited far [C]too [D]long
You just can't lead me on
Chorus
[Em] [C] [Am] [D]
[Em]Don [C]t [Am]just [G] [D]talk, [Em]make it happen
Don't make me wait for you
Do what you came to do
Keep me up
Don't stop, make it happen
It's got the best of me
This curiosity
Kills me every time
Verse
[Em] [C] [Am] [G] [D]
[Em]I'l [C] [Am]wait [G] [D]for you
To ring my bell,
I want you to
So don't be late
Quit playing games, don't hesitate
Bridge
[Am]Cau [G]e [C]now [D]I've waited far too long
You just can't lead me on
Chorus
[Em] [C] [Am] [D]
[Em]Don [C]t [Am]just [G] [D]talk, [Em]make it happen
Don't make me wait for you
Do what you came to do
Keep me up
Don't stop, make it happen
It's got the best of me
This curiosity
Kills me every time
[Em]Ooh [Em]Oo [Em]h Ooh
STOP
[Em]Ooh [Em]Oo [Em]h Ooh
Bridge 2
[Am]You [G] [Am]know [G] [Am]that [G]I [C]won't [D]do you wrong
This love I feel is far too strong
Cos now I've waited far too long
You can't just lead me on
Chorus
[Em] [C] [Am] [D]
[Em]Don [C]t [Am]just [G] [D]talk, [Em]make it happen
Don't make me wait for you
Do what you came to do
Keep me up
Don't stop, make it happen
It's got the best of me
This curiosity
Kills me every time
Chorus
[Em] [C] [Am] [D]
[Em]Don [C]t [Am]just [G] [D]talk, [Em]make it happen
Don't make me wait for you
Do what you came to do
Keep me up
Don't stop, make it happen
It's got the best of me
This curiosity
Kills me every time
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Make It Happen

Blue
[Em]o [C]oh [Am]o [G]oh [D]o oh
[Em]o [C]oh [Am]o [G]oh [D]o oh
Verse
(x3)
[Em]To [C]night [Am]you [G]'ll [D] call
We'll talk the way we always do
But still you won't say anything I want you to
And though your words
Are sweet they just can't ease my pain
Bridge
I [Am]guess I've [G]waited far [C]too [D]long
You just can't lead me on
Chorus
[Em] [C] [Am] [D]
[Em]Don [C]t [Am]just [G] [D]talk, [Em]make it happen
Don't make me wait for you
Do what you came to do
Keep me up
Don't stop, make it happen
It's got the best of me
This curiosity
Kills me every time
Verse
[Em] [C] [Am] [G] [D]
[Em]I'l [C] [Am]wait [G] [D]for you
To ring my bell,
I want you to
So don't be late
Quit playing games, don't hesitate
Bridge
[Am]Cau [G]e [C]now [D]I've waited far too long
You just can't lead me on
Chorus
[Em] [C] [Am] [D]
[Em]Don [C]t [Am]just [G] [D]talk, [Em]make it happen
Don't make me wait for you
Do what you came to do
Keep me up
Don't stop, make it happen
It's got the best of me
This curiosity
Kills me every time
[Em]Ooh [Em]Oo [Em]h Ooh
STOP
[Em]Ooh [Em]Oo [Em]h Ooh
Bridge 2
[Am]You [G] [Am]know [G] [Am]that [G]I [C]won't [D]do you wrong
This love I feel is far too strong
Cos now I've waited far too long
You can't just lead me on
Chorus
[Em] [C] [Am] [D]
[Em]Don [C]t [Am]just [G] [D]talk, [Em]make it happen
Don't make me wait for you
Do what you came to do
Keep me up
Don't stop, make it happen
It's got the best of me
This curiosity
Kills me every time
Chorus
[Em] [C] [Am] [D]
[Em]Don [C]t [Am]just [G] [D]talk, [Em]make it happen
Don't make me wait for you
Do what you came to do
Keep me up
Don't stop, make it happen
It's got the best of me
This curiosity
Kills me every time

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com