1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Making money

Cuộn trang

1. Một cậu [G] bé bên đường chẳng hề [Em] biết đến [C] trường Trên [G] tay là khát khao và mơ [Em] ước [C] Ngày [G] vẫn qua ngày nghề của [Em] bé là [C] vậy Mọi [G] người gọi bé là thằng đánh [Em] giầy. [C] Một người [G] sếp văn phòng mặc quần [Em] áo sang [C] trọng Ô [G] tô đưa đón vô tận cuối [Em] xóm [C] Lòng [G] nghĩ suy hoài dù hào [Em] nhoáng bên [C] ngoài Bên [G] trong toan tính công việc lâu [Em] dài. [C] ĐK: Making [G] money, oh making [Em] money [C] Ai [G] muốn kiếm tiền phải có công việc [Em] dù lười biếng hay [C] siêng Making [G] money, oh making [Em] money [C] Ai [D] cũng lao động và cũng hy vọng kiếm [G] tiền. 2. Kìa một [G] nhóm sinh viên cầm tờ [Em] giấy xin [C] việc Bao [G] nhiêu gian khó vẫn còn chưa [Em] biết [C] Thầy [G] giáo bao ngày miệt mài [Em] vẫn đi [C] dạy Lo [G] cho cuộc sống gia đình no [Em] đầy. [C] Một bà [G] lão hao gầy nặng nề [Em] gánh hàng [C] đầy Nụ [G] cười bà ấy lâu rồi không [Em] thấy [C] Ngày [G] vẫn qua ngày làm bạn [Em] với bụi [C] đường Một [G] mình lặng lẽ qua từng phố [Em] phường. [C] ĐK: Making [G] money, oh making [Em] money [C] Ai [G] muốn kiếm tiền phải có công việc [Em] dù lười biếng hay [C] siêng Making [G] money, oh making [Em] money [C] Ai [D] cũng lao động và cũng hy vọng kiếm [G] tiền. 3. Một chị [G] gái chưa chồng nhiều [Em] hoài bão mơ [C] mộng Mẹ [G] già gầy yếu đang cần chăm [Em] sóc [C] Người [G] bố ưu phiển ngày ngày [Em] vẫn kiếm [C] tiền Về [G] nhà vừa thấy con là vui [Em] liền. [C] ĐK: Making [G] money, oh making [Em] money [C] Ai [G] muốn kiếm tiền phải có công việc [Em] dù lười biếng hay [C] siêng Making [G] money, oh making [Em] money [C] Ai [D] cũng lao động và cũng hy vọng kiếm [G] tiền. * Ngày [C] qua nhanh, nhìn [G] xung quanh [C] Ai ai đều thấm mệt [G] đều thấm mệt đấy Tiền [C] trong tay, lại [G] tiêu ngay Chẳng [Am] hề gì, chẳng [D] hề gì, làm việc tiếp...

Video hướng dẫn