Mambo Italiano

≣≣
Soạn theo phần trình bày của ca sĩ Hồ Quang Hiếu
[Am] Hey, mambo! [Dm] Mambo italiano!
[Am] Hey, mambo! [Dm] Mambo italiano
[Am] Go go Joe khúc [Dm] nhạc người Sigiliano
[Am] Nào mình cùng hoà đồng trong điệu nhạc mambo và rượu nồng
[Am] Hey, mambo! [Dm] Mambo italiano!
[Am] Hey mambo, [Dm] no more a mozzarella
[Am] Hey mambo! [Dm] Mambo italiano!
[Am] Cuộc đời còn gì buồn hãy tìm lại mình để khỏi lạnh lùng
[G] Đêm đang vui ta hãy trao [Dm] nhau nụ hôn mê say
Nhưng hãy trao nhau trọn [Am] đêm nay ta cùng vui đêm nay tưng bừng
[F] Nếu cứ trách cứ khóc cứ trách cũng [E7] không được gì ta say ta vui
[Am] Hey, mambo! [Dm] Mambo italiano!
[Am] Hey, mambo! [Dm] Mambo italiano
[Am] Go go [Dm] cứ tưởng mình là Giovano
[Am] Cuộc đời còn gì buồn hãy tìm lại mình để khỏi lạnh lùng
Mambo italiano!
[Am] Hey, mambo! [Dm] Mambo italiano!
[Am] Hey, mambo! [Dm] Mambo italiano
[Am] Go go Joe khúc [Dm] nhạc người Sigiliano
[Am] Nào mình cùng hoà đồng trong điệu nhạc mambo và rượu nồng
[Am] Hey, mambo! [Dm] Mambo italiano!
[Am] Hey mambo, [Dm] no more a mozzarella
[Am] Hey mambo! [Dm] Mambo italiano!
[Am] Cuộc đời còn gì buồn hãy tìm lại mình để khỏi lạnh lùng
------------------
A [Am] girl went back to [Dm] Napoli
Be- [E7] cause she missed the [Am] scenery
The [Dm] native dances and the [F] charming songs
But wait a minute, [E7] something's wrong (Cause now it)
[Am] Hey, mambo! [Dm] Mambo italiano!
[Am] Hey, mambo! [Dm] Mambo italiano
[Am] Go, go, go you [Dm] mixed up sicialiano
[Am] All you calabraise-a do the mambo like a crazy with a
[Am] Hey mambo, [Dm] don't wanna tarantella
[Am] Hey mambo, [Dm] no more a mozzarella
[Am] Hey mambo! [Dm] Mambo italiano!
[Am] Try an enchilada with da fish a bacalab and then a
[G7] Hey goombah, I love a how you [Dm] dance a rhumbah
But take a some [Am] advice paisano learn how to mambo
[F] If you gonna be a square you [E7] ain't a gonna go nowhere
[Am] Hey, mambo! [Dm] Mambo italiano!
[Am] Hey, mambo! [Dm] Mambo italiano
[Am] Go, go,Joe, [Dm] shake like a Giovanno
[Am] Hello kess-a-deetch-a you getta happy in the feets a
When you [F] mambo [E7] italia- [Am] no
[G7] And a hey ja drool you don't a have to [Dm] go to school
Just make-a [Am] wid da beat bambinoIt's a like a vino
[F] Kid you good a lookin' but you don't a [E7] know what's cookin' till you
[Am] Hey, mambo! [Dm] Mambo italiano!
[Am] Hey, mambo! [Dm] Mambo italiano
[Am] Ho, ho, ho you [Dm] mixed up sicialiano
[Am] it's a so delish a ev'rybody come copisha
How to [F] mambo [E7] italianoooo [Am] oo!
Danh sách hợp âm (Click để tắt)