1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mang Thai

Cuộn trang

1.Một mầm cây [E] mang thai khu rừng [B], Một dòng suối [C#M] mang thai biển khơi [B], Một bàn chân [G#m] mang thai con đường [C#m], Một bàn tay [A] mang thai tình người [E] á à..a.. [B] 2.Một chuyến đi [E]mang ước vọng.[B] Một đợi chờ [C#m] mang thai mùa đông [B], Một khúc ca [C#m]mang thai mơ mộng [C#m], Một đóa [A] hoa mang thai tình si [B]. Chorus:Tịch tình [E] tính tinh tang tang [C#m] Đàn tôi [A] mang thai nỗi lòng [E], Tịch tình [E] tính tinh tang tang [C#m], Sa mạc [E] mang thai dòng sông [B]. Tịch tình [E] tính tinh tang tang [C#m], Mặt đất [A] mang thai bầu trời [B], Tịch tình [E] tính tinh tang tang [C#m], Lệ cay [A] mang thai [B] cười vui [E]

Video hướng dẫn