1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mang

Cuộn trang

Mang ngày [Em]đi, cùng với mây não nề Mang [B7]chiều đi, em hát lời [G]hôn mê Mang [C]mùa đi, mùa đã phai [Am]xuân thì Mang [B7]buồn về, trên những [Em]hàng cây nghiêng Mang ngày [C]đi, chiều nghiêng trên [B7]dòng sông Em [E]xa quá, xa như ngày [B7]khuất bóng Và [C]mang đi bóng trăng nghìn [G]khơi Bóng em [B7]bên đời, nghìn trăng cũng [Em]xa khơi, nghìn trăng cũng xa [C]xôi, và em cũng xa [B7]tôi Mang [B7]sầu về đây với riêng tôi

Video hướng dẫn