highlight chords
Mang ngày [Em]đi, cùng với mây não nề
Mang [B7]chiều đi, em hát lời [G]hôn mê
Mang [C]mùa đi, mùa đã phai [Am]xuân thì
Mang [B7]buồn về, trên những [Em]hàng cây nghiêng
Mang ngày [C]đi, chiều nghiêng trên [B7]dòng sông
Em [E]xa quá, xa như ngày [B7]khuất bóng
Và [C]mang đi bóng trăng nghìn [G]khơi
Bóng em [B7]bên đời, nghìn trăng cũng [Em]xa khơi,
nghìn trăng cũng xa [C]xôi, và em cũng xa [B7]tôi
Mang [B7]sầu về đây với riêng tôi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mang

Mai Xuân Vỹ
Mang ngày [Em]đi, cùng với mây não nề
Mang [B7]chiều đi, em hát lời [G]hôn mê
Mang [C]mùa đi, mùa đã phai [Am]xuân thì
Mang [B7]buồn về, trên những [Em]hàng cây nghiêng
Mang ngày [C]đi, chiều nghiêng trên [B7]dòng sông
Em [E]xa quá, xa như ngày [B7]khuất bóng
Và [C]mang đi bóng trăng nghìn [G]khơi
Bóng em [B7]bên đời, nghìn trăng cũng [Em]xa khơi,
nghìn trăng cũng xa [C]xôi, và em cũng xa [B7]tôi
Mang [B7]sầu về đây với riêng tôi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com