1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Maria, Mẹ La Vang

Lm. Trọng Nhân
Nguồn: thanhcavietnam.net