1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Maria tuyệt vời

Lm. Nguyễn Duy - Lm. Vũ Mộng Thơ
Nguồn: thanhcavietnam.net