1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mashup Dù Có Cách Xa - Ngày Mai Nắng Lên Anh Sẽ Về

Cuộn trang

PK: 
Nếu mây kia mang người [A] yêu anh đi về nơi nào xa vời 
Nếu xa xôi đành để [A/F#] riêng hai ta về hai phương trời 
Có hay chăng không người [Bm7] yêu anh mong rằng tim mình không rời 
Để ngày đêm anh với [D/E] anh, mong một ngày không cách [D/E] xa. 
Biết đâu mai đây là [A] mây thênh thang ngừơi say bên mình 
Biết đâu anh nhẹ nhàng [A/F#] nâng trên môi này câu ru tình 
Biết đâu xa xôi chẳng [Bm7] thêm cho anh lẻ loi một bóng hình 
Anh tin ràng trái [D/E] tim mình có riêng hình bóng [D/E] em 
Dù cho mình cách [A] xa. 
ĐK :Disco - 
[A] [Sóng] [phát] [thanh] [nói] [ngày] [mai] [lạnh] [lắm 
Em] [đi] [đâu] [nhớ] [mặc] [[A/F#] thêm áo nhiều 
[Bm7] Nhớ lúc mưa đi thật chậm em nhé 
[D/E] Anh thương em, mong về [D/E] em mỗi lúc. 
ĐK :Disco - 
[A] Muốn thấy em mãi được vui trong nắng 
Khẽ lướt qua như làn [A/F#] hương thơm này 
[Bm7] Nhắn gió mây trao lời ca anh hát 
[D/E] Mong đêm nay ta được [D/E] bên nhau mãi. 
ĐK :Disco - 
Ngày hôm [A] qua em chợt mang nắng tới 
Chợt làm ngẩn [A/F#] ngơ đắm say anh chiếc hôn bối rối 
Chợt làm nên câu [Bm7] ca, chợt làm mùa xuân [Bm7] qua 
Đừng rời tay trong [D/E] tay anh nghe mùa xuân ôi đắm [D/E] say. 
ĐK :Disco - 
Và rồi em nơi thật [A] xa anh mang tình yêu không phôi pha 
Mỉm cười khi bỗng nhớ [A/F#] em anh nâng câu hát 
Hát yêu em thật [Bm7] nhiều, nhớ môi em thật [Bm7] nhiều 
Muốn theo mây và [D/E] gió nơi phương trời đó anh đợi [D/E] ai. 
ĐK: Ballade 
Nếu mây kia mang người [A] yêu anh đi về nơi nào xa vời 
Nếu xa xôi đành để [A/F#] riêng hai ta về hai phương trời 
Có hay chăng không người [Bm7] yêu anh mong rằng tim mình không rời 
Để ngày đêm anh với [D/E] anh, mong một ngày không cách [D/E] xa. 
Biết đâu mai đây là [A] mây thênh thang ngừơi say bên mình 
Biết đâu anh nhẹ nhàng [A/F#] nâng trên môi này câu ru tình 
Biết đâu xa xôi chẳng [Bm7] thêm cho anh lẻ loi một bóng hình 
Anh tin ràng trái [D/E] tim mình có riêng hình bóng [D/E] em 
Dù cho mình cách [A] xa. 
Vì anh vẫn yêu em...yêu mỗi em thôi... (dồn 3 phách.nghỉ 1 phách 
PK: 
[A] Sóng phát thanh nói ngày mai lạnh lắm 
Em đi đâu nhớ mặc [A/F#] thêm áo nhiều 
[Bm7] Nhớ lúc mưa đi thật chậm em nhé 
[D/E] Anh thương em, mong về [D/E] em mỗi lúc. 
ĐK:Ballade 
[A] Muốn thấy em mãi được vui trong nắng 
Khẽ lướt qua như làn [A/F#] hương thơm này 
[Bm7] Nhắn gió mây trao lời ca anh hát 
[D/E] Mong đêm nay ta được [D/E] bên nhau mãi. 
Hu hú hù …háaa ha

Video hướng dẫn