highlight chords
PK:
Nếu mây kia mang người [A] yêu anh đi về nơi nào xa vời
Nếu xa xôi đành để [A/F#] riêng hai ta về hai phương trời
Có hay chăng không người [Bm7] yêu anh mong rằng tim mình không rời
Để ngày đêm anh với [D/E] anh, mong một ngày không cách [D/E] xa.
Biết đâu mai đây là [A] mây thênh thang ngừơi say bên mình
Biết đâu anh nhẹ nhàng [A/F#] nâng trên môi này câu ru tình
Biết đâu xa xôi chẳng [Bm7] thêm cho anh lẻ loi một bóng hình
Anh tin ràng trái [D/E] tim mình có riêng hình bóng [D/E] em
Dù cho mình cách [A] xa.
ĐK :Disco -
[A Sóng phát thanh nói ngày mai lạnh lắm
Em đi đâu nhớ mặc [A/F#] thêm áo nhiều
[Bm7] Nhớ lúc mưa đi thật chậm em nhé
[D/E] Anh thương em, mong về [D/E] em mỗi lúc.
ĐK :Disco -
[A] Muốn thấy em mãi được vui trong nắng
Khẽ lướt qua như làn [A/F#] hương thơm này
[Bm7] Nhắn gió mây trao lời ca anh hát
[D/E] Mong đêm nay ta được [D/E] bên nhau mãi.
ĐK :Disco -
Ngày hôm [A] qua em chợt mang nắng tới
Chợt làm ngẩn [A/F#] ngơ đắm say anh chiếc hôn bối rối
Chợt làm nên câu [Bm7] ca, chợt làm mùa xuân [Bm7] qua
Đừng rời tay trong [D/E] tay anh nghe mùa xuân ôi đắm [D/E] say.
ĐK :Disco -
Và rồi em nơi thật [A] xa anh mang tình yêu không phôi pha
Mỉm cười khi bỗng nhớ [A/F#] em anh nâng câu hát
Hát yêu em thật [Bm7] nhiều, nhớ môi em thật [Bm7] nhiều
Muốn theo mây và [D/E] gió nơi phương trời đó anh đợi [D/E] ai.
ĐK: Ballade
Nếu mây kia mang người [A] yêu anh đi về nơi nào xa vời
Nếu xa xôi đành để [A/F#] riêng hai ta về hai phương trời
Có hay chăng không người [Bm7] yêu anh mong rằng tim mình không rời
Để ngày đêm anh với [D/E] anh, mong một ngày không cách [D/E] xa.
Biết đâu mai đây là [A] mây thênh thang ngừơi say bên mình
Biết đâu anh nhẹ nhàng [A/F#] nâng trên môi này câu ru tình
Biết đâu xa xôi chẳng [Bm7] thêm cho anh lẻ loi một bóng hình
Anh tin ràng trái [D/E] tim mình có riêng hình bóng [D/E] em
Dù cho mình cách [A] xa.
Vì anh vẫn yêu em...yêu mỗi em thôi... (dồn 3 phách.nghỉ 1 phách
PK:
[A] Sóng phát thanh nói ngày mai lạnh lắm
Em đi đâu nhớ mặc [A/F#] thêm áo nhiều
[Bm7] Nhớ lúc mưa đi thật chậm em nhé
[D/E] Anh thương em, mong về [D/E] em mỗi lúc.
ĐK:Ballade
[A] Muốn thấy em mãi được vui trong nắng
Khẽ lướt qua như làn [A/F#] hương thơm này
[Bm7] Nhắn gió mây trao lời ca anh hát
[D/E] Mong đêm nay ta được [D/E] bên nhau mãi.
Hu hú hù …háaa ha
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mashup Dù Có Cách Xa - Ngày Mai Nắng Lên Anh Sẽ Về

Anh Khang
PK:
Nếu mây kia mang người [A] yêu anh đi về nơi nào xa vời
Nếu xa xôi đành để [A/F#] riêng hai ta về hai phương trời
Có hay chăng không người [Bm7] yêu anh mong rằng tim mình không rời
Để ngày đêm anh với [D/E] anh, mong một ngày không cách [D/E] xa.
Biết đâu mai đây là [A] mây thênh thang ngừơi say bên mình
Biết đâu anh nhẹ nhàng [A/F#] nâng trên môi này câu ru tình
Biết đâu xa xôi chẳng [Bm7] thêm cho anh lẻ loi một bóng hình
Anh tin ràng trái [D/E] tim mình có riêng hình bóng [D/E] em
Dù cho mình cách [A] xa.
ĐK :Disco -
[A Sóng phát thanh nói ngày mai lạnh lắm
Em đi đâu nhớ mặc [A/F#] thêm áo nhiều
[Bm7] Nhớ lúc mưa đi thật chậm em nhé
[D/E] Anh thương em, mong về [D/E] em mỗi lúc.
ĐK :Disco -
[A] Muốn thấy em mãi được vui trong nắng
Khẽ lướt qua như làn [A/F#] hương thơm này
[Bm7] Nhắn gió mây trao lời ca anh hát
[D/E] Mong đêm nay ta được [D/E] bên nhau mãi.
ĐK :Disco -
Ngày hôm [A] qua em chợt mang nắng tới
Chợt làm ngẩn [A/F#] ngơ đắm say anh chiếc hôn bối rối
Chợt làm nên câu [Bm7] ca, chợt làm mùa xuân [Bm7] qua
Đừng rời tay trong [D/E] tay anh nghe mùa xuân ôi đắm [D/E] say.
ĐK :Disco -
Và rồi em nơi thật [A] xa anh mang tình yêu không phôi pha
Mỉm cười khi bỗng nhớ [A/F#] em anh nâng câu hát
Hát yêu em thật [Bm7] nhiều, nhớ môi em thật [Bm7] nhiều
Muốn theo mây và [D/E] gió nơi phương trời đó anh đợi [D/E] ai.
ĐK: Ballade
Nếu mây kia mang người [A] yêu anh đi về nơi nào xa vời
Nếu xa xôi đành để [A/F#] riêng hai ta về hai phương trời
Có hay chăng không người [Bm7] yêu anh mong rằng tim mình không rời
Để ngày đêm anh với [D/E] anh, mong một ngày không cách [D/E] xa.
Biết đâu mai đây là [A] mây thênh thang ngừơi say bên mình
Biết đâu anh nhẹ nhàng [A/F#] nâng trên môi này câu ru tình
Biết đâu xa xôi chẳng [Bm7] thêm cho anh lẻ loi một bóng hình
Anh tin ràng trái [D/E] tim mình có riêng hình bóng [D/E] em
Dù cho mình cách [A] xa.
Vì anh vẫn yêu em...yêu mỗi em thôi... (dồn 3 phách.nghỉ 1 phách
PK:
[A] Sóng phát thanh nói ngày mai lạnh lắm
Em đi đâu nhớ mặc [A/F#] thêm áo nhiều
[Bm7] Nhớ lúc mưa đi thật chậm em nhé
[D/E] Anh thương em, mong về [D/E] em mỗi lúc.
ĐK:Ballade
[A] Muốn thấy em mãi được vui trong nắng
Khẽ lướt qua như làn [A/F#] hương thơm này
[Bm7] Nhắn gió mây trao lời ca anh hát
[D/E] Mong đêm nay ta được [D/E] bên nhau mãi.
Hu hú hù …háaa ha

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com