highlight chords
[G] Feel I'm goin' [Am] back to [C] Massa – [G] chusetts
Something's telling [Am] me I [C] must go [G] home
And the lights all went out in Massa –[C] chusetts
The day I [G] left her [D] standing on [G] her own [D7] 
[G] Tried to hitch a [Am] ride to [C] San Fran –[G] cisco
Gotta do the [Am] things I [C] wanna [G] do
And the lights all went out in Massa –[C] chusetts
They brought me[G] back to [D] see my way [G] with you] [D7] 
[G] Talk about the [Am] life in [C] Massa –[C] chusetts Massachusetts lyrics on ChiaSeNhac.com
Speak about the [Am] people [C] I have [G] seen
And the lights all went out in Massa –[C] chusetts
And Massa –[G] chusetts is [D] one place I [G] have seen [D7] 
[G] I will remem- [Am] ber [C] Massa –[G] chusetts (x3)
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Massachusetts

Bee Gees
[G] Feel I'm goin' [Am] back to [C] Massa – [G] chusetts
Something's telling [Am] me I [C] must go [G] home
And the lights all went out in Massa –[C] chusetts
The day I [G] left her [D] standing on [G] her own [D7] 
[G] Tried to hitch a [Am] ride to [C] San Fran –[G] cisco
Gotta do the [Am] things I [C] wanna [G] do
And the lights all went out in Massa –[C] chusetts
They brought me[G] back to [D] see my way [G] with you] [D7] 
[G] Talk about the [Am] life in [C] Massa –[C] chusetts Massachusetts lyrics on ChiaSeNhac.com
Speak about the [Am] people [C] I have [G] seen
And the lights all went out in Massa –[C] chusetts
And Massa –[G] chusetts is [D] one place I [G] have seen [D7] 
[G] I will remem- [Am] ber [C] Massa –[G] chusetts (x3)

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com