1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mắt buồn

Cuộn trang

Ðôi mắt em lặng [D6] buồn [Bm7] [G] Nhìn thôi mà chẳng [D] nói [F#m] Tình đôi ta vời [Bm] vợi Có nói cũng không [Em6] cùng Có [A7] nói cũng không [D] cùng. [D7] Yêu hết một mùa [G] Ðông [Gm] Không một lần đã [D] nói Nhìn nhau buồn vời [Em] vợi Có nói cũng không [A7] cùng Có nói cũng không [D] cùng. [Gm] [D] Trời hết một mùa [F#m] Ðông Gió bên thềm thổi mãi Qua rồi mùa ân [Bm] ái Qua rồi mùa ân [F#m] ái. Em ngồi bên song [C#7] cửa Anh đứng tựa tường [F#m] hoa Nhìn nhau mà lệ [A] ứa Một ngày một cách [Bm] xa Một [E7] ngày một cách [A] xa. [A7] [D]

Video hướng dẫn