highlight chords
				              [Am]              [G]       
Một phút bối rối, trống vắng, vỡ nát trong anh, 
       [F]       [G]     [C] 
Thoáng qua bao nhiêu mộng mơ đã vụt mất  
      [F]        [G]      [C] 
Thấy ai kia đang bên cạnh em đi ngoài phố  
      [F]         [G]       [Am] 
Nắm tay nhau , môi em cười tươi trong hạnh phúc  
 

      
(tương tự) 
                      
Ngày tháng cứ thế mãi giấu tiếng nói yêu em 
                    
Để hôm nay anh phải đau thêm người hỡi. 
                   
Nhớ mong em yêu em từ lâu em nào biết 
                        
Trách cho anh yêu nhưng lại không nói nên lời. 
 

  [C]     [G]     [C] 
Đêm hay ngày cũng nhớ em  
       [F]         [G]   [Am] 
Thời gian qua từng ngày đợi mong tin em  
      [F]    [G]     [Am]        
Tại sao anh , lặng im , chỉ biết yêu trong lòng, 
    [F]           [E]  [E] 
Giọt lệ anh theo em bước ra đi …Hơơ  
 

  
ĐK: 
      [F]         [G]     [C] 
Nếu khi xưa anh không bận tâm bao lời nói  
      [F]           [G]     [C]   
Nếu khi xưa anh không lặng thinh trong niềm nhớ, 
      [F]        [G]      c   [Am] 
Nếu khi xưa anh không là bạn thân, để nói yêu em  
      [F]        [G]  [Am] 
Thì hôm nay I won’t crying for u  
    [F]         [G]   [Am] 
Thì hôm nay I won’t missing for u  
   [F]         [G]  [Am] 
Baby I love u I waiting for u  
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mất em ( Because I’m Stupid)

				              [Am]              [G]       
Một phút bối rối, trống vắng, vỡ nát trong anh, 
       [F]       [G]     [C] 
Thoáng qua bao nhiêu mộng mơ đã vụt mất  
      [F]        [G]      [C] 
Thấy ai kia đang bên cạnh em đi ngoài phố  
      [F]         [G]       [Am] 
Nắm tay nhau , môi em cười tươi trong hạnh phúc  
 

      
(tương tự) 
                      
Ngày tháng cứ thế mãi giấu tiếng nói yêu em 
                    
Để hôm nay anh phải đau thêm người hỡi. 
                   
Nhớ mong em yêu em từ lâu em nào biết 
                        
Trách cho anh yêu nhưng lại không nói nên lời. 
 

  [C]     [G]     [C] 
Đêm hay ngày cũng nhớ em  
       [F]         [G]   [Am] 
Thời gian qua từng ngày đợi mong tin em  
      [F]    [G]     [Am]        
Tại sao anh , lặng im , chỉ biết yêu trong lòng, 
    [F]           [E]  [E] 
Giọt lệ anh theo em bước ra đi …Hơơ  
 

  
ĐK: 
      [F]         [G]     [C] 
Nếu khi xưa anh không bận tâm bao lời nói  
      [F]           [G]     [C]   
Nếu khi xưa anh không lặng thinh trong niềm nhớ, 
      [F]        [G]      c   [Am] 
Nếu khi xưa anh không là bạn thân, để nói yêu em  
      [F]        [G]  [Am] 
Thì hôm nay I won’t crying for u  
    [F]         [G]   [Am] 
Thì hôm nay I won’t missing for u  
   [F]         [G]  [Am] 
Baby I love u I waiting for u  
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com