Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mắt Huế xưa

Cuộn trang

Dù xa [G] hỏi lòng quên [D7] chưa Huế sang [Am] đông Huế buồn trong [D7] mưa Như mắt [Em] xưa chiều áo [Bm] tím Giận anh [Am] nên bước đi ngoài [D7] mưa Màu mắt [G] Huế buồn rưng [D7] rưng Khiến cho [Am] anh suốt đời không [D7] quên Ôi mắt [Em] thơ đẹp ai [Bm] oán Mà phong [D7] ba vẫn luôn đón [G] chờ Tàn mùa [Bm] Đông trên bến [Em] sông Đôi mắt [C] buỗn tiễn biệt anh [Am] đi Chiều mây [D7] tím giăng mắt sầu Xa dưới mưa tiếng vọng đò [G] đưa Đò xa [G] bến người xa [D7] nhau Khói sương [Am] bay giữa hồn thương [Bm] đau Ôi Huế [Em] ơi tìm đâu [D7] nữa Ngày đôi [Em] ta đắm say gần [D7] nhau Giờ thôi [G] đã chìm trong [D7] mơ Huế nên [Am] thơ bỗng buồn bơ [D7] vơ Ôi mắt [Em] xưa giờ đâu [Bm] nữa Còn trong [D7] ta rưng rưng nỗi [G] buồn