1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mắt thu

Ngô Thụy Miên

Nguồn: saigonocean.com