1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mặt trời và tình yêu

Cuộn trang

Mặt [Am] trời mang ánh [C] sáng, xoá [Em] tan đêm đông [Am] dài Cho muôn [F] loài niềm tin [G] yêu cuộc [Am] sống Tình [Am] yêu thương trong [C] sáng, sẽ [Em] mang câu yên [Am] bình Cho mọi [F] người sẻ [G] chia niềm [Am] vui. Và [F] nếu như có một [Em] ngày Nếu không [Am] còn bóng ánh bình minh Thì loài [G] người sẽ không tồn [Em] tại Thế gian [Am] này chẳng có ngày mai. Và [F] nếu như có một [Em] ngày Nếu không [Am] còn cảm xúc tình yêu Thì cuộc [G] đời vắng xa nụ [Em] cười Thế gian [Am] này vô nghĩa người ơi. * Anh xin [F] mãi là bình [G] minh, sưởi [Em] ấm đêm đông mịt [Am] mờ Anh xin [F] mãi là tình [G] yêu, xoá [Em] tan nỗi buồn bơ [Am] vơ Anh xin [F] mãi là bình [G] minh, sáng [Em] soi tin yêu vẫn [Am] chờ Anh xin [F] mãi là tình [G] yêu, đón [Em] đưa em về bến [Am] mơ.. [F] Anh, anh xin [Em] mãi là bình [Am] minh [G] Cho em, [Em] cho em [Am] cho em [F] Anh, anh xin [Em] mãi là tình [Am] yêu [G] Cho em, [Em] cho em [Am] cho em. Anh xin [F] mãi là tình [G] yêu đón đưa em [Em] về bến [Am] mơ.

Video hướng dẫn