1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Màu hoa bí

Cuộn trang

1. Đâu có thể phai [Em] mờ kỷ niệm tuổi [A] thơ Đâu có thể phai [Em] mờ Cho ta còn đó chút ngây [C] thơ [E7] Đến mãi bây [Am] giờ Nhớ [C] hoài hoa bí [Em] vàng của tuổi [D] thơ Nhớ [C] hoài con bướm vàng thời mộng [B7] mơ. 2. Ôi cái thuở ban [Em] đầu dệt mộng ngày [A] xanh Ôi cái thuở ban [Em] đầu Bâng khuâng một mái tóc bay [C] bay [E7] Tóc xoã vai [Am] gầy Tóc [C] dài hoa bí [Em] cài vào làn [D] mây Bóng [C] chiều đang xuống [B7] dần mà nào [Em] hay. ĐK: Nhớ lúc tan [C] trường anh [E7] cùng em bắt [Am] bướm Bướm bay vô [D] vườn mà [B7] nước mắt rưng [Em] rưng Anh đền [C] em màu hoa [G] bí Hoa bí [D] vàng thay con bướm [G] vàng Nghe [B7] thương nhớ mênh [Em] mang. 3. Nay bí trổ hoa [Em] vàng về lại trường [A] xưa Nay bí trổ hoa [Em] vàng Cho ta chợt nhớ sắc hoa [C] xưa [E7] Hoa vẫn tươi [Am] màu Mái [C] trường xưa có [Em] là Hoàng Hạc [D] Lâu Biết [C] tìm con bướm [B7] vàng giờ ở [Em] đâu.

Video hướng dẫn