Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Màu hoa đỏ

Cuộn trang

Có người [Am] lính từ mùa thu ấy ra [Dm] đi từ mái tranh [Am] nghèo Có người [Am] lính mùa xuân ấy ra [Dm] đi từ đó không [Am] về Dòng tên [Am] anh khắc vào đá núi mây [C] ngàn hoá bóng cây [E] che Chiều biên [Am] cương trắng trời sương núi mẹ [C] già mỏi mắt nhìn [E] theo. Việt Nam [Am] ơi! Việt Nam! Núi cao như tình mẹ bốn mùa tóc [C] bạc nỗi thương [Am] con Việt Nam [Am] ơi ! Việt [C] Nam ! Ngọn [F] núi nơi anh ngã xuống Rực cháy [Dm] lên màu hoa [Am] đỏ phía rừng [E] xa Rực cháy [Dm] lên màu hoa [E7] đỏ trước hoàng [Am] hôn.