highlight chords
Có người [Am] lính từ mùa thu ấy ra [Dm] đi từ mái tranh [Am] nghèo 
Có người [Am] lính mùa xuân ấy ra [Dm] đi từ đó không [Am] về 
Dòng tên [Am] anh khắc vào đá núi mây [C] ngàn hoá bóng cây [E] che 
Chiều biên [Am] cương trắng trời sương núi mẹ [C] già mỏi mắt nhìn [E] theo.
Việt Nam [Am] ơi! Việt Nam! 
Núi cao như tình mẹ bốn mùa tóc [C] bạc nỗi thương [Am] con 
Việt Nam [Am] ơi ! Việt [C] Nam ! 
Ngọn [F] núi nơi anh ngã xuống 
Rực cháy [Dm] lên màu hoa [Am] đỏ phía rừng [E] xa 
Rực cháy [Dm] lên màu hoa [E7] đỏ trước hoàng [Am] hôn.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Màu hoa đỏ

Thuận Yến
Có người [Am] lính từ mùa thu ấy ra [Dm] đi từ mái tranh [Am] nghèo 
Có người [Am] lính mùa xuân ấy ra [Dm] đi từ đó không [Am] về 
Dòng tên [Am] anh khắc vào đá núi mây [C] ngàn hoá bóng cây [E] che 
Chiều biên [Am] cương trắng trời sương núi mẹ [C] già mỏi mắt nhìn [E] theo.
Việt Nam [Am] ơi! Việt Nam! 
Núi cao như tình mẹ bốn mùa tóc [C] bạc nỗi thương [Am] con 
Việt Nam [Am] ơi ! Việt [C] Nam ! 
Ngọn [F] núi nơi anh ngã xuống 
Rực cháy [Dm] lên màu hoa [Am] đỏ phía rừng [E] xa 
Rực cháy [Dm] lên màu hoa [E7] đỏ trước hoàng [Am] hôn.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com