highlight chords
1. Giàn hoa giấy hôm [Am] nào ngày ta quen biết [C] nhau 
Giàn hoa giấy em [Am] trồng tình [A7] anh vun đắp [Dm] xây
Tụi mình mong [F] sao hoa kia nở nhuỵ [Am] hồng 
Ta nên vợ nên [C] chồng tình kia thôi sang [Em] sông 
2. Rồi theo tháng năm [Am] dài tình ai cũng đổi [C] thay 
Giàn hoa giấy em [Am] trồng còn [A7] đây bao ước [Dm] mong 
Hẹn ngày bên [F] nhau cho đến lúc bạc [Am] đầu
Chung nhau một nhịp [Em] cầu không bao giờ mình [Am] xa nhau [Dm][Am]
ĐK: Rồi một [Am] chiều từ nơi phương [C] xa 
Có người khách [F] lạ sang đây hỏi thăm [Am] dò 
Người bảo em sang [Dm] đò
Em bằng [Am] lòng rời bước sang [E7] ngang
Buồn tiễn [Dm] đưa em về nơi bến [Am] lạ
Em theo [E7] chồng về bên ấy xa [F] xôi
Hoa năm [Dm] xưa bên anh màu hoa [C] trắng 
Nay sang [Em] màu làm vụn vỡ tình [E7] ta
Chợt nhói con [Dm] tim vọng về từng kỷ [Am] niệm
Hoa xưa hẹn ước [Dm] rồi dể mình [E7] anh xót xa [Am] thôi 
3. Giàn hoa giấy hôm [Am] nào còn đây bao nỗi [C] đau 
Giàn hoa giấy đâu [Am] rồi mình [A7] ta đang lẻ [Dm] loi
Mừng ngày vu [F] qui em tôi bước theo [Am] chồng 
Bên sân đầy xác pháo [Em] hồng như hoa màu rụng vỡ trong [Am] tim [Dm][Am]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Màu hoa tan vỡ

Sơn Hạ
1. Giàn hoa giấy hôm [Am] nào ngày ta quen biết [C] nhau 
Giàn hoa giấy em [Am] trồng tình [A7] anh vun đắp [Dm] xây
Tụi mình mong [F] sao hoa kia nở nhuỵ [Am] hồng 
Ta nên vợ nên [C] chồng tình kia thôi sang [Em] sông 
2. Rồi theo tháng năm [Am] dài tình ai cũng đổi [C] thay 
Giàn hoa giấy em [Am] trồng còn [A7] đây bao ước [Dm] mong 
Hẹn ngày bên [F] nhau cho đến lúc bạc [Am] đầu
Chung nhau một nhịp [Em] cầu không bao giờ mình [Am] xa nhau [Dm][Am]
ĐK: Rồi một [Am] chiều từ nơi phương [C] xa 
Có người khách [F] lạ sang đây hỏi thăm [Am] dò 
Người bảo em sang [Dm] đò
Em bằng [Am] lòng rời bước sang [E7] ngang
Buồn tiễn [Dm] đưa em về nơi bến [Am] lạ
Em theo [E7] chồng về bên ấy xa [F] xôi
Hoa năm [Dm] xưa bên anh màu hoa [C] trắng 
Nay sang [Em] màu làm vụn vỡ tình [E7] ta
Chợt nhói con [Dm] tim vọng về từng kỷ [Am] niệm
Hoa xưa hẹn ước [Dm] rồi dể mình [E7] anh xót xa [Am] thôi 
3. Giàn hoa giấy hôm [Am] nào còn đây bao nỗi [C] đau 
Giàn hoa giấy đâu [Am] rồi mình [A7] ta đang lẻ [Dm] loi
Mừng ngày vu [F] qui em tôi bước theo [Am] chồng 
Bên sân đầy xác pháo [Em] hồng như hoa màu rụng vỡ trong [Am] tim [Dm][Am]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com