1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Màu hoa tan vỡ

Cuộn trang

1. Giàn hoa giấy hôm [Am] nào ngày ta quen biết [C] nhau Giàn hoa giấy em [Am] trồng tình [A7] anh vun đắp [Dm] xây Tụi mình mong [F] sao hoa kia nở nhuỵ [Am] hồng Ta nên vợ nên [C] chồng tình kia thôi sang [Em] sông 2. Rồi theo tháng năm [Am] dài tình ai cũng đổi [C] thay Giàn hoa giấy em [Am] trồng còn [A7] đây bao ước [Dm] mong Hẹn ngày bên [F] nhau cho đến lúc bạc [Am] đầu Chung nhau một nhịp [Em] cầu không bao giờ mình [Am] xa nhau [Dm][Am] ĐK: Rồi một [Am] chiều từ nơi phương [C] xa Có người khách [F] lạ sang đây hỏi thăm [Am] dò Người bảo em sang [Dm] đò Em bằng [Am] lòng rời bước sang [E7] ngang Buồn tiễn [Dm] đưa em về nơi bến [Am] lạ Em theo [E7] chồng về bên ấy xa [F] xôi Hoa năm [Dm] xưa bên anh màu hoa [C] trắng Nay sang [Em] màu làm vụn vỡ tình [E7] ta Chợt nhói con [Dm] tim vọng về từng kỷ [Am] niệm Hoa xưa hẹn ước [Dm] rồi dể mình [E7] anh xót xa [Am] thôi 3. Giàn hoa giấy hôm [Am] nào còn đây bao nỗi [C] đau Giàn hoa giấy đâu [Am] rồi mình [A7] ta đang lẻ [Dm] loi Mừng ngày vu [F] qui em tôi bước theo [Am] chồng Bên sân đầy xác pháo [Em] hồng như hoa màu rụng vỡ trong [Am] tim [Dm][Am]

Video hướng dẫn