1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mầu nhiệm tình thương

Lm. Kim Long - Thơ: ĐÔ. Xuân Ly Băng
Nguồn: thanhcavietnam.net