1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mẫu tâm diệu vời

Lm. Nguyên Khôi

Nguồn: thanhcavietnam.net