1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Màu tím hoa sim

Cuộn trang

Ngâm thơ: Nàng có bao người anh đi bộ đội Những đứa em nàng, có em chưa biết nói Khi tóc nàng xanh xanh. Khi tóc nàng xanh [E] xanh Tôi người chiến [C#m] binh xa gia [B7] đình Yêu nàng như tình yêu em [E] gái Ngày hợp [A] hôn nàng không đòi may áo [C#m] cưới Tôi mặc đồ quân [Abm] nhân Đôi giày đinh bết [C#m] bùn [B7] đất hành [E] quân Nàng cười xinh [A] xinh bên anh chồng độc [C#m] đáo Tôi ở đơn vị về cưới [F#m] nhau xong là [B7] đi. Ngâm thơ: Từ chốn xa xôi nhớ về ái ngại Lấy chồng đời chiến chinh Mấy người đi trở lại Mà lỡ khi mình không về Thì thương người vợ chờ bé bỏng chiều quê Nhưng không [E] chết người trai khói [B7] lửa [Abm] Mà chết người gái nhỏ hậu [E] phương Tôi về không gặp [B7] nàng Má tôi ngồi bên mộ [A] con đầy bóng [B7] tối Chiếc bình hoa ngày [B7] cưới Thành bình hương tàn lạnh vây [E] quanh. Tóc nàng xanh [Em] xanh Ngắn chưa đầy [B7] búi Em! em ơi giây phút [Em] cuối Không được nghe em [Em] nói Không được trông thấy [C] nhau một [Em] lần [Am] Ngày xưa nàng [Em] thích hoa sim tím Nàng vá cho [B7] chồng tấm áo ngày [E] xưa Một chiều rừng [B7] mưa Ba người anh từ chiến trường đông [Abm] bắc Được [A] tin em gái [C#m] mất trước tin em lấy [B7] chồng Trời gió sớm thu về, gờn gợn nước [E] sông [B7] Đứa em nhỏ lớn [E] lên ngỡ ngàng trông ảnh [B] chị Khi gió sớm thu về cỏ vàng quanh mộ [B7] chí [E] Nhưng chiều hành [A] quân [C#m] qua những đồi sim [F#m] Những đồi hoa sim tím cả chiều hoang ôi biền [B7] biệt Nhìn áo rách [C#m] vai, tôi hát trong màu [B7] hoa Áo [C#m] anh sứt chỉ đường [E] tà Vợ anh chết [B7] sớm mẹ già chưa [E] khâu

Video hướng dẫn