highlight chords
				             

   [Em]    [D]     [Em] 
Chút đen....tóc em quá mềm . 
                 
Chút son...vẽ môi em nắng hồng... 
                 
và vẽ giấc mơ..giấc yêu bắt đầu.. 
                  
và vẽ nhớ nhung..vẽ thêm chút buồn 
 

   [Em]    [G]      [D]     [Em] 
Chút xanh ngời ..thoáng mây cuối trời . 
                    
Chút ánh..vàng..thắp sao đêm rất vội... 
                    
và vẽ những đêm...bên nhau không lời.. 
                 
và vẽ lối đi...nắm tay không rời 
 

        [D]   [C]       [Bm]     [Em] 
Màu tình yêu để anh vẽ ...vẽ môi cười ............ . 
                           
Còn màu tình yêu nào anh vẽ...nơi cùng nhau sánh đôi 
                   
Màu tình yêu để anh vẽ..dáng em ngồi 
                          
Còn màu tình yêu nào anh vẽ...cho mình yêu mãi thôi 
                   
Màu tình yêu để anh vẽ...mắt ai cười 
                          
Còn màu tình yêu nào anh vẽ...nơi mình luôn có đôi 
                      
Màu tình yêu để anh vẽ...nét (mắt) em hiền 
                           
Còn màu tình yêu nào anh vẽ...ta nguyện luôn sánh đôi 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Màu tình yêu

				             

   [Em]    [D]     [Em] 
Chút đen....tóc em quá mềm . 
                 
Chút son...vẽ môi em nắng hồng... 
                 
và vẽ giấc mơ..giấc yêu bắt đầu.. 
                  
và vẽ nhớ nhung..vẽ thêm chút buồn 
 

   [Em]    [G]      [D]     [Em] 
Chút xanh ngời ..thoáng mây cuối trời . 
                    
Chút ánh..vàng..thắp sao đêm rất vội... 
                    
và vẽ những đêm...bên nhau không lời.. 
                 
và vẽ lối đi...nắm tay không rời 
 

        [D]   [C]       [Bm]     [Em] 
Màu tình yêu để anh vẽ ...vẽ môi cười ............ . 
                           
Còn màu tình yêu nào anh vẽ...nơi cùng nhau sánh đôi 
                   
Màu tình yêu để anh vẽ..dáng em ngồi 
                          
Còn màu tình yêu nào anh vẽ...cho mình yêu mãi thôi 
                   
Màu tình yêu để anh vẽ...mắt ai cười 
                          
Còn màu tình yêu nào anh vẽ...nơi mình luôn có đôi 
                      
Màu tình yêu để anh vẽ...nét (mắt) em hiền 
                           
Còn màu tình yêu nào anh vẽ...ta nguyện luôn sánh đôi 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com