1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Màu xanh Noel

Cuộn trang

Mùa Giáng Sinh [C] xưa anh hẹn anh sẽ về Ngày đó [G] Noel bên hội sao trần [Am] thế Anh [C] có nhớ không [F] anh Em [Dm] mặc màu áo xanh [C] lam Xanh như liễu Đà [G] Lạt Một chiều đông Giáng [G7] Sinh. Ngồi chờ Rê-vây-[F] yông (Réveillon) Anh kể tích xưa [C] rằng Vào một đêm giá [Am] lạnh Rợp trời hào quang thiên [G] thần Và nơi hang Bê-[C] Lem Thiên Chúa [G] sinh Trên máng [G7] cỏ Là con Chúa [C] trời. Ngày [Am] tháng trôi qua đi [Em] mau Mùa [G] sao sáng năm [C] nào Giờ cũng [Em] Noel Một mình em thẫn [F] thờ Quỳ bên hang đá nguyện [G] cầu Một người chân mây [Dm] gió Được sống gần [C] nhau. Tà áo năm [C] xưa xanh màu thông Đà Lạt Nguyện đến năm [G] nay khi cùng anh dạo [Am] phố Để [C] nhớ Giáng Sinh [F] xưa Kỷ [Dm] niệm ngày Chúa ra [C] đời Cho em sống [F] lại [G] màu xanh ái [C] ân.

Video hướng dẫn