1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mây bay ngang trời

Cuộn trang

[Em] Núi giăng ngàn mây, [Am] sóng xô trường [Em] giang [C] Mịt mùng quán [D] san, [C] xá gì con [Bm] sóng lớn [Em] Ngàn mây vẫn bay, [Bm] sóng trào vẫn cuốn [Am] Anh hùng cái thế vẫn [Em] chiến trinh dài [C] Một cõi ải quan, [D] mai binh phục tướng [C] Bão giông xa trường, [B7] ngược dòng sông xa [Em] Đào viên lúc xưa, [Bm] chung lời thề ước [Am] Chân trời viễn xứ [Em] vẫn nhớ năm nào [C] Từng giọt máu thiêng, [D] thấm chung một cõi. [C] Tang thương dẫu là, [B7] ân tình không lay, há [C] Gió bụi xa trường, [Em] vẫn bền gan [G] Sông sâu nước trôi, [D] trôi về đâu? [C] Hỡi ngàn sao trời, [Am] Có ai biết được [C] Viễn chính muôn trùng, [B7] nuôi chí lớn [C] Ước mộng thái bình, [Em] cho ngày sau. [G] Công danh hiển vinh, [D] có nề chi [C] Biển rộng sông dài, [Am] tháng năm vỗ về. [C] Viễn chính muôn trùng, [B7] nuôi chí lớn, mãi ngàn [Em] năm [C] Gió bụi xa trường, [Em] vẫn bền gan [G] Sông sâu nước trôi, [D] trôi về đâu? [C] Hỡi ngàn sao trời, [Am] Có ai biết được [C] Viễn chính muôn trùng, [B7] nuôi chí lớn mãi ngàn [Em] năm

Video hướng dẫn