1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mấy đặm sơn khê

Cuộn trang

Anh đến [C] thăm, áo anh mùi thuốc [F] súng [G7] Ngoài mưa khuya lê [C] thê, qua [Am] ngàn chốn sơn [G7] khê Non nước [C] ơi, hồn thiêng của núi [Em] sông Kết [Dm] trong lòng thế [G7] hệ, nghìn [C] sau nối nghìn [G7] xưa Bao ước [C] mơ giữa khung trời phiêu [F] lãng [G7] Chờ mùa Xuân tươi [C] sáng, nhưng [Am] mùa thắm chưa [G7] sang Anh đến [C] đây, rồi anh như bóng [Em] mây Chốn [Dm] phương trời ấm [G7] lạnh hòa chung mái [C] nhà tranh Anh như ngàn gió, ham ngược [Am] xuôi theo đường [C] mây Tóc tơi bời lộng gió bốn [Dm] phương nước non còn [G7] đó một tất lòng Không mờ [F] xóa cùng năm [C] tháng nhớ ai ra [G7] đi hẹn về dệt nốt tơ [C] duyên Khoác lên vầng hoa [F] trắng [G7] Cầm tay nhau đi [C] anh tơ [Am] trời quá mong [G7] manh Anh hỡi [C] anh, đường xa vui đấu [Em] tranh Giữa [Dm] khung trời gió [G7] lộng, nghìn sau tiếc nghìn [C] xưa

Video hướng dẫn